Enevælden 1660-1849

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Enevælden 1660-1849 by Mind Map: Enevælden 1660-1849

1. Problemstillinger

1.1. Hvilket samfund levede de i dengang?

1.2. Hvad lavede de?

1.3. Hvor gammel skulle man være, for ikke at arbejde?

1.4. Hvor gammel skulle man være for at arbejde?

1.5. Hvad lavede man, i den periode man ikke arbejdede?

1.6. Hvad fik man at spise?

2. Kilder Max 5.

2.1. Ny historie 7.B

2.2. Clio Online

2.3. Idea 3

3. Produkt og disposition

3.1. Point 1

3.2. Point 2

3.3. Point 3

4. Begreber

4.1. Enevælde = kongen bestemer

4.2. Adel = stand i samfundet

4.3. Stænder = samfunds lag status

4.4. Kongelige = Kongens/dronningens familemedlemmer

4.5. Bonde = en som arbejder for en herremand

5. Faktaboks: Under enevælden boede 80% af danmarks befolkning på landet.

6. Faktaboks: