Enevælden 1660-1849

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Enevælden 1660-1849 by Mind Map: Enevælden 1660-1849

1. Problemstillinger

1.1. Hvilke samfund levede i dengang ?

1.2. Problem 2

1.3. Problem 3

2. Kilder (max 5)

2.1. Ny historie i 7 klasse

2.2. Idea 2

2.3. Idea 3

3. Produkt og disposition

3.1. Point 1

3.2. Point 2

3.3. Point 3

4. Begreber

4.1. Enevælde = Kongen bestemmer

4.2. Adel = Stand i samfundet

4.3. Stænder= Samfundslag- status

4.4. Kongeloven = En lov kongen skal underskrive

5. Fakta boks: Under enevælden boede 80 % af Danmarks befolkning på landet.