Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vandmiljø by Mind Map: Vandmiljø

1. Forurening med organisk stof

1.1. I vandmiljøet findes der masse af bakteirer der lever af organisk stof

1.2. Hvis man udleder for meger organsik stof vokser mængden af bakterier

1.2.1. Til sidst kan de dække hele bunde naf en sø i et tykt hvidt tæppe.

1.2.2. Bakterierne bruger også af ilten i vandet

1.2.3. Hvis bakteirerne bruger alt ilten dør livet i søen

2. Forurening med næringsstoffer

2.1. Næringsstoffer er ikke forurenene i små mængder

2.2. Består af

2.2.1. Nitrogen

2.2.1.1. Gylle

2.2.1.1.1. Virker som gødning på alger

2.2.1.1.2. De vokser uhæmmet og meget hurtigere en dyreplakton kan nå at æde det

2.2.2. Fosfater

2.2.2.1. Vaskepulver