Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vandforbrug by Mind Map: Vandforbrug

1. Vi forvandler vandet til spildevand

1.1. Det er ikke lige meget hvor meget vand vi bruger

1.2. Der er ikke lige meget hvad vi udleder i vandet.

2. Vandfrobrug i hjemmet

2.1. Når du bruger vand der hjemme udleder du stoffer til det.

2.1.1. Det bliver sendt ud i afløbet.

2.1.2. Fx.

2.1.2.1. Sæbe

2.1.2.2. Kemikalierester

2.1.2.3. Madrester

2.1.2.4. Afføring

2.2. Vand er uundværligt i vores hverdag.

2.2.1. Madlavning

2.2.2. Toilet

2.2.3. Bad

2.2.4. Haven

2.2.5. I gennemsnit bruger vi 106 liter vand om dagen.

2.2.5.1. Vi bruger mest vand til bad og toilet

2.2.5.1.1. 2/3 af vores vandforbrug bruges på det.

2.2.6. Der er mange penge at spare hvis man spare på vandet

2.2.6.1. Desuden er det godt for miljøet

3. Fast affald i spildevand

3.1. Der ender meget fast afflad spildevandet

3.1.1. Kondomer

3.1.2. Bind

3.1.3. Vatpinde

3.1.3.1. Der ender millioner af vatpinde i vores afløb om året.

3.1.4. Fastaffald nedbrydes meget langsomt eller selt ikke

3.1.4.1. Kan stoppe afløbet

4. Miljøfremmede stoffer

4.1. Stor mængde af stoffer der er giftige for organismer

4.1.1. Fx

4.1.1.1. Ukrudtsmidlet Roundup

4.1.1.2. Malerrester

4.1.1.2.1. Skal afleveres på genbrugsstationen

4.1.1.3. Klorin

4.1.1.3.1. Kan danne klorerede forbindelser der er giftige for dyreliv

5. Nitrogen og fosfor

5.1. Er næringstoffer til fx. planter

5.1.1. I for store mænger er det forurenene

5.2. I for store mængder i søer kan det give ukæmmet algevægst

5.3. I husholdningen kommer

5.3.1. Nitrogen fra urin

5.3.2. Fosfor primært fra vaskemidler.

5.3.2.1. Fosfor bliver fjernet på renseanlæggende

5.3.2.1.1. 10% ryger dog stadig ud i naturen.

5.4. Fra landbruget bliver der sendt store mængder nitrogen ud på markerne

5.4.1. Kommer især fra svineproduktion

5.5. Nitrogen er essentielle for at vores celler fungere.

6. Organisk stof

6.1. Fx husholdnings affald

6.1.1. Madrester

6.1.2. Afføring

6.2. Samlet betegnelse for noget der har været levende

6.2.1. Rent kemisk består alt organisk stof af lange energirige molekyler bygget op omkring atomet kulstof (og hydrogen).

7. Tunmetaller

7.1. Alle de metaller der er tungere end jern

7.1.1. Som har en dencitet på over 5g/ml

7.1.1.1. Hg

7.1.1.2. Pb

7.1.1.3. Cr

7.1.1.4. Ca

7.1.1.5. Zn

7.1.1.6. Cu

7.1.1.7. Ni

7.2. Kommer fra fx

7.2.1. Autoværksteder

7.2.2. Skrotvirksomheder

8. Gode vaner

8.1. Overdrevet vand forbrug koster

8.1.1. penge

8.1.2. miljøet

8.2. Hvis der pumpes mere grundvand op end der produceres kan det

8.2.1. Udtørre søer og vådområder

8.2.1.1. Livet i disse områder dør.

8.3. En dryppende vandhane kan koste mange penge

8.3.1. Der kan ryge 30000 liter vand hvis man har utætte rør og haner.

8.4. En løbende wc-cicterne kan koste mere end 1000 liter vand i døgnet.

8.5. En nyt toilet bruge kun 3- 6 liter pr. skyld

8.5.1. Et gammel kan bruge op til 12 liter pr. gang

8.6. Et brusebad koster 60 - 80 liter

8.6.1. Et karbad koster 180 liter

8.6.2. Man kan også skifte sit brusehovede til et vandbesparende.

8.7. Husk altid at fylde din vaskemaskine helt op

8.8. Lad aldrig vandet løbe hvis det ikke er nødvendigt

9. Miljømærkede produkter

9.1. EU blomsten

9.2. Svanemærket

9.3. Når noget er mærket betyder det at

9.3.1. Det indeholde mindst mulig af farlige kemiske stoffer

9.3.2. Der er brug mindre energi på at lave produktet

9.3.3. At indholdet er let nedbrydelig.

10. Prisen på vand

10.1. Drikkevand koster penge. Disse penge bruges på

10.1.1. Vandboringer

10.1.2. Pumper

10.1.3. Vandrør

10.1.4. Vandværkets kontrol af vandet

10.1.5. Transport af vandet

10.1.6. At skaffe sig af med spildevandet igen

10.2. En liter vand koster 5,6 øre-

10.2.1. der er indført grønne afgifter på vand så vi ikke bruger så meget.

11. Vand på flaske

11.1. Danskere er villige til at betale meget for vand på flaske

11.1.1. Hvorfor

11.2. Der er større krav til vands renhed når det kommer fra hanen end når det er på en flaske.

11.3. Det belaster miljøet når man køber vand på flaske

11.3.1. Der skal bruges energ på flaskerne

11.3.2. På transport

11.3.2.1. Du bruger 900 gange så meget CO2 hvis du drikker vand på falske end den samme mængde fra hanen.