Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
My New Mind Map by Mind Map: My New Mind Map

1. Omgivelser

1.1. UCL

1.2. Børne og unge psykiatrisk afdeling.

2. Teori

2.1. Aktionsforskning

2.2. Ergoterapi

2.3. Aktionsforskning

2.4. Klientcentrering

3. Særlige hensyn

3.1. Patienter er sårbare

3.2. Tidsramme

3.3. Sygdoms snak

4. Samarbejdspartner

4.1. Ergoterapeut (ET) i praksis

4.1.1. Kommunikation

4.1.1.1. Elektronisk

4.1.1.2. Verbal

4.1.2. Møde

4.1.3. Samarbejdeaftale

4.1.3.1. Forventningsafstemning

4.2. Patienter

4.2.1. Udvalgt af ET i praksis

4.3. Ergo. Studerende

5. Patienter (pt)

5.1. Pige 16 år. indlagte pt.

5.1.1. Diagnose: Anoraksi

5.1.1.1. Selvskadende

5.1.1.2. Hækler og tegner

5.1.1.3. Ridning

5.1.1.4. Indlagt i ca. 8 mdr.

5.1.1.5. Gåtur

5.1.1.6. Kontaktperson besøger 1 gang ugentligt

5.1.1.7. Mor besøger hver dag

5.1.1.8. Vurderes af personalet som ikke samarbejdsvillig.

5.2. Pige på 28 år.Tidl. indlagt pt.

5.2.1. Diagnose: Anoreksi og bulimi

5.2.1.1. Føler sig rask i dag

5.2.1.2. Indlagt på voksenpsyk.

5.2.1.2.1. Efter eget ønske

5.2.1.3. Savnede igangsættende aktiviteter

5.2.1.4. Savnede aktiviteten ridning

5.2.1.5. Savnede individuelle samtaler

6. Interview

6.1. Walk and talk

6.2. Semistruktureret interview

6.3. Observation