Sagers rejsning side 137-139

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sagers rejsning side 137-139 by Mind Map: Sagers rejsning side 137-139

1. En sag kan rejses på borger eller myndighed initiativ.

2. Begunstigelse, betyder at borger har en positition som betragtes som positiv for borgeren.

3. Tilskud tilladelser ydelser med mere

4. Der kan være regler om at der skal være modtaget en anmeldelse og at det skal være efter en bestemt procedure. Kommunen har pligt til at rejse en sag, f.eks. ved børnesager

5. Pligt til at rejse en sag: hvis en borger søger, i børnesager eller hvis kommunen opdager en mulig sag

6. Hvis myndighed kun har få ressourser, må der prioriteres ud fra saglige grunde. Hvor der er fare skal der handles.

7. Forvaltningen er ALTID forpligtet til at undersøge: inhabilitet, høring, kompetence, undersøgelsesskridt m.m.

8. Hvis borger har partsstatus kan sagen umiddelbart ikke afvises.

9. Anmeldelser af anden borger - skal sagen behandles med mindre den er grundløs, Anmelder har ikke partsstatus. Anmelder har ikke krav på underretning om sagen.

10. Generelt stilles der ingen formkrav til en sags rejsning. Kommunen har vejledningspligt hvis borger er i tvivl. Kommunen har pligt til at videre sende en henvendelse

11. Afvisning: hvis sagen ikke opfylder formkrav om f.eks skriftlighed, frister. Eller parten ikke har partstatus. Sagen skal returneres med besked herom. Sagens afvisning = de almindelige forvaltningsregler gælder.

12. En afvisning af sagen kan betyde at sagen kan genoptages hvis f.eks. de formkrav der stilles benyttes.. Der er nemlig ikke taget stilling til sagen.