Dinamització

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dinamització by Mind Map: Dinamització

1. Investigació

1.1. Esbrinar les subvencions i ajudes que anualment beneficien als comerciants

1.2. Esbrinar llocs viables per a celebrar events i fer la tasca de comunicació.

1.3. Colaborar activament en el procés de fer l'event contactant amb tots els implicats

2. Base de dades

2.1. Mantenir ordenat i estructurada la base de dades de l'associació (Google DRIVE)

2.2. Recopilar tota la informació que s'obtingui de cada un dels socis en carpetes dintre del drive

2.2.1. Informació

2.2.2. Fotografies

2.2.3. Videos

2.2.4. Tours Virtuals

2.2.5. Promocions anteriors

2.2.6. Altres

2.3. Encarregarse de poder enviar al Community Manager la informació sol.licitada quan la sol.liciti

3. Asociats

3.1. Comunicació setmanal

3.2. Enviar Informació

3.3. Mantenir al dia la llista d'associats

3.4. Crear un mapa amb Mymaps actualitzat

3.5. Saber setmanalment les promocions que fan

3.6. Atendre als associats i comunicar les seves peticions/idees/suggerencies als responsables adequats

4. Community Manager

4.1. Transmetre tota la informació al CM

4.2. Mantenir la informació transmesa al CM actualitzada

4.3. Estar amb el CM en constant comunicació

4.4. Treballar amb equip amb el CM per encarregarse de les diferents tasques dintre de la web

4.4.1. Contactar amb els associats sobre si la informació exposada es correcte o si tenen alguna petició de canvi.

4.4.2. Mantenir al dia les fotografies o la informació dels associats a la web

4.4.3. Actualitzar l'apartat de Subvencions i ajudes

4.4.4. Tramitar les peticions de nous Associats

4.4.5. Informar al CM de qualsevol canvi important o fet per estar al corrent o no trepitjarse.

4.5. Transmetre un missatge o petició del CM amb relació a comunicar-se directament als associats.