Global miljø kemi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Global miljø kemi by Mind Map: Global miljø kemi

1. Fossile brændstoffer og biogas

1.1. Fossile brændstoffer

1.1.1. Fossil betyder at udgrave

1.1.2. 90% af verdens energi bliver produceret af fossile brændstoffer

1.1.3. De slipper op på et tidspunkt

1.2. Olie dannet for 200-300 mio år siden

1.2.1. Lavet af døde dyr

1.2.2. Er lavet under stort tryk

1.2.2.1. Molekylerne i dyr blev langsomt lavet om til olie

1.2.3. Kul er lavet på samme måde, men er lavet af planter fra landjorden

1.3. Olie og naturgas

1.3.1. Olie ligger i porøse sten.

1.3.1.1. Sandsten og klaksten er gode at finde olie i

1.3.2. Olie og gas er opbevaret under meget stor trykt

1.3.2.1. Derfor kommer det op af jorden, når man borer efter det

1.3.2.1.1. Trykket falder efterhånden, når man pumper

1.4. Olie og naturgas i Danmark

1.4.1. Olie fra Danmark kommer fra Nordsøen

1.4.1.1. Vi udvinder så meget ole og gas, at vi kan vi kan sælge det

1.4.1.1.1. Olie

1.4.1.1.2. Gas

1.5. Biogas

1.5.1. Opstår overalt i naturen

1.5.2. Kommer fra forrådelsen af planter og dyr

1.5.3. Består mest af CH4 og lidt CO2

1.5.3.1. Det er bakterier, der danne gassen, når der ikke er ilt til stede.

1.6. Biogas anlæg

1.6.1. Man samler organsik materiale fra mennesker og dyr

1.6.1.1. Man pumper gylle en i tanke med en temp. på 50 grader.

1.6.1.1.1. Der dannes biogas, der opsamles.

1.6.2. Fordele

1.6.2.1. Kan erstatte forssile brændstoffer

1.6.2.2. Når biogassen er fjernet fra gylle, er gyllen bedre.

1.6.2.2.1. Hvis vi udnyttede alt organisk materiale, ville vi kunne dække

1.7. Carbon-kredsløbet

1.7.1. Carbon findes i mange kemiske forbindelser

1.7.1.1. CO2

1.7.1.2. CaCO3 marmor

1.7.1.3. Findes i alt levende

1.7.1.4. Findes i olie, kul og naturgas

1.7.2. CO2 fjernes ved fotosyntese

1.7.2.1. sollys + 6H2O + 6 CO2→ C6H12O6 + 6O2

1.7.2.1.1. Halvdelen af fotosyntesen foregår i havene

1.7.3. CO2 optages i vand

1.7.3.1. Vanddråber i luften optager CO2

1.7.3.1.1. Der dannes H2CO3

1.7.3.2. Der er opløst store mængder CO2 i verdenshavene

1.7.3.2.1. Vand kan have forskelllig dencitet