Història de l'Arxivística

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Història de l'Arxivística by Mind Map: Història de l'Arxivística

1. Edat Mitjana

1.1. Món cristià

1.1.1. Alta Edat Mitjana

1.1.1.1. Davallada de la producció escrita

1.1.1.1.1. Expansió del dret oral germànic

1.1.1.1.2. Disgregació política

1.1.1.1.3. Ruralització de la societat

1.1.1.2. Confusió entre arxius i bibliotques

1.1.1.3. Codex

1.1.1.3.1. És el format que adopta la documentació d'arxiu alehsores conservada

1.1.1.4. EXCEPCIÓ

1.1.1.4.1. Església Catòlica: la qual adopta la tradició escrita d'origen romà, des de la seva fundació posteriorment constituïda en els Estats Pontificis

1.1.2. Plena i Baixa Edat Mitjana

1.1.2.1. Orígens?

1.1.2.1.1. Expansió i Influència bizantina

1.1.2.1.2. Consolidació dels regnes occidentals (s. XII)

1.1.2.1.3. Influència papal

1.1.2.2. Què succeeix?

1.1.2.2.1. Recuperació del dret romà

1.1.2.2.2. Progressiva burocratització dels regnes

1.1.2.2.3. Desenvolupament de les institucions

1.2. Món àrab

1.2.1. Diwan

1.2.1.1. Finances

1.2.1.2. Cancelleria

1.2.1.3. Exèrcit

1.2.2. Al-Katib

1.2.2.1. Gestor dels arxius

2. Època antiga

2.1. Uruk

2.1.1. Palau d'Eanna

2.2. Síria antiga

2.2.1. Palau d'Ugarit

2.2.1.1. ORGANITZACIÓ CONEGUDA: Distribució per tres dipòsits segons el tipus de documentació (diplomàtica, financera, administrativa)

2.2.2. Palau d'Ebla

2.2.2.1. ORGANITZACIÓ CONEGUDA: disposaven de sales especialment preparades per emmagatzemar els documents (tauletes d'argila), separades i estructurades en diversos nivells. També s'han identificat els espais on els escribans les elaboraven.

2.3. Hitites

2.3.1. Palau de Hattusa

2.4. Assíria

2.4.1. Nimrud

2.4.2. Mari

2.5. Món clàssic

2.5.1. Grècia

2.5.1.1. Metroon

2.5.1.1.1. Què es desava?

2.5.2. Roma republicana

2.5.2.1. Tabularium

2.5.2.1.1. Aerarium?

2.5.2.1.2. Tabularium municipals?

2.5.3. Roma imperial

2.5.3.1. Tabularium

2.5.3.1.1. Tabularium principis?

2.5.3.1.2. Tabularium municipals

3. Època contemporània

3.1. Punt de partida?

3.1.1. Creació dels arxius nacionals

3.1.1.1. Desenvolupament de l'arxivística moderna

3.1.1.1.1. NATALIS DE WAILLY - Instruccions per a l'arranjament i l'organització dels arxius departamentals i municipals (1841)

3.1.1.1.2. HEINRICH VON SYBEL - Principi del registraturprinzip

3.1.1.1.3. S. MULLER, R. FRUIN i J.A. FEITH - Manual per a la classificació descripció dels arxius

3.2. Desenvolupament posterior?

3.2.1. Precedents

3.2.1.1. Inici a la Universitat de Washington de l’ensenyament permanent de l’Arxivística el curs 1939-1940 amb el títol “History and Administation of Archives”

3.2.2. Segona Guerra Mundial (punt d'inflexió)

3.2.2.1. Conseqüències?

3.2.2.1.1. Investigar i difondre crims nazis, que va portar a declarar el lliure accés als arxius del III Reich

3.2.2.1.2. Expansió de la democràcia com a model social, portant a la transparència informativa.

3.2.3. En què es va desenvolupar?

3.2.3.1. Augmenten les publicacions i estudis orientats a millorar la disciplina, dotant-la d'un cosa teòric

3.2.3.2. Aparegui l'anomenat records manegement

3.2.3.3. Aparegui el concepte de cicle de vida dels documents

3.2.3.4. Desenvolupament de la legislació en transparència

3.2.3.5. Irrupció de les noves tecnologies

3.2.3.6. Neixen organismes internacionals

3.2.3.7. Diversificació dels usuaris

4. Edat Moderna

4.1. La consolidació de l'Antic Règim permet el naixement dels

4.1.1. Arxius d'Estat

4.1.1.1. Alguns exemples?

4.1.1.1.1. Monarquia Hispànica (pionera) - Concentració dels documents a Valladolid, des del 1489 i traslladats el 1545 a Simancas per Carles I

4.1.1.1.2. Sacre Imperi Romano Germànic - Maximilà d'Habsburg concentra els arxius a Insbruck

4.1.1.1.3. Regne de França - a partir de 1589

4.1.1.1.4. Estats italians: Florència, Siena, etc.

4.1.1.1.5. Regne d'Anglaterra - Es crea l'State Paper Office el 1579

4.1.1.2. Què provoca?

4.1.1.2.1. Conenctració i acumulació documental considerable

4.1.1.3. Què esdevenen els arxius i els documents?

4.1.1.3.1. El document és entès com un instrument i font control i poder fiable i autèntic

4.1.1.3.2. L’arxiu és concebut com un instrument informatiu per a l’exercici del poder intern i extern

4.1.1.3.3. L’arxiu és considerat com un espai infranquejable al qual no s’hi pot accedir sense autorització reial

4.1.1.4. Experimentaran canvis al llarg del temps

4.1.1.4.1. D'arsenals de poder a arxius amb doble vessant històrica i administrativa