OPTIMALISATIE VAN HET AFVALBEHEER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OPTIMALISATIE VAN HET AFVALBEHEER by Mind Map: OPTIMALISATIE VAN HET AFVALBEHEER

1. AFDELINGEN

1.1. administratieve diensten

1.1.1. papier en karton

1.1.2. restafval

1.1.3. PMD

1.2. cafetaria

1.2.1. restafval

1.2.2. PMD

1.3. keuken

1.3.1. etensresten

1.3.2. frituurolie

1.3.3. PMD

1.3.4. Glas

1.4. containerpark

1.4.1. NRMA

1.4.2. keukenafval

1.4.3. glas

1.4.4. gebaald karton

1.4.5. TL lampen

1.4.6. bruin- en witgoed

1.4.7. AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten)

1.5. bergruimte

1.5.1. RMA in vaten en kartonnen dozen

1.5.2. gevaarlijk afval ( al dan niet in dekselvaten)

1.6. apotheek

1.6.1. folie

1.6.2. papier en karton

1.6.3. NRMA

1.6.3.1. 1 statief voor schuimvlokken

1.6.3.2. 1 statief voor een foliezak

1.7. labo

1.7.1. NRMA

1.7.2. RMA

1.7.3. papier

1.8. OK

1.8.1. RMA vaten

1.8.2. NRMA zakken

1.8.3. papier en karton

1.9. CDH

1.9.1. linnen

1.9.2. NRMA zakken

2. PROBLEEMSTELLING

2.1. Administratieve diensten

2.1.1. niet overal wordt papier apart verzameld in een kartonnen doos (bv: apotheek)

2.1.2. te weinig ophalingen

2.2. cafetaria

2.2.1. veel PMD in de grijze zak voor restafval

2.2.2. PMD in heel beperkte hoeveelheden ingezameld + opgehaald

2.3. keuken

2.3.1. etensresten in emmers en dan pas in de rolcontainer

2.3.1.1. niet ergonomisch

2.3.2. volgens de kok geen mogelijkheid om PMD apart in te zamelen

2.3.3. onduidelijkheid rond de inzameling van frituurolie

2.4. containerpark

2.4.1. AEEA op paletten in buitenlucht

2.4.2. beschadiging aan de fietsenstalling

2.5. bergruimte

2.5.1. 2 plastieken dekselvaten van 60L met GA die al een lange tijd niet opgehaald zijn

2.5.2. verpakkingen teruggevonden met gevaarsymbolen die niet onmiddellijk conform verpakt worden

2.5.3. geen vast circuit voor deze afvalstromen

2.6. apotheek

2.6.1. volgens personeel onvoldoende plaats om folie te verzamelen

2.6.1.1. momenteel afgevoerd met NRMA

2.7. labo

2.7.1. in de NRMA zak zien we (vertrouwelijk) papier en lege verpakkingen met gevarensymbool aanwezig

2.7.2. er is geen apart circuit voor labosolventen en reagentia

2.7.3. er wordt afval uit het labo via de afvoer geloosd

2.8. CDH

2.8.1. in de spoelruimte is er teveel afval aanwezig

2.9. OK

2.9.1. geen aparte inzameling voor vertrouwelijk papier

2.9.2. zakken NRMA verzameld op een draadkar met hoes eromheen (= niet optimaal)

2.10. Klein Gevaarlijk Afval

2.10.1. voornamelijk lege verpakkingen met gevaarsymbool en labosolventen niet altijd correct gesorteerd

3. VOORSTELLEN TOT OPTIMALISATIE

3.1. gescheiden inzameling van glas

3.1.1. medisch glas (= kleine glazen reciîënten (<200ml) zoals vials of flacons met restanten van medicijnen, bloed

3.1.1.1. OPHALING IN GELE VATEN VIA RMA

3.1.2. huishoudelijk glas (= flessen/glazen van wijn, fruitsap,...

3.1.2.1. OPHALING VIA GLASCONTAINER

3.1.3. laboglas (= glazen laboflessen verontreinigd met chemicaliën)

3.1.3.1. OPHALING VIA GEVAARLIJK AFVAL IN 240 L CONTAINER

3.2. Inzameling van PMD

3.2.1. PMD mag niet bij restafval

3.2.2. industriële verpakkingen groter dan 8L en verpakkingen met gevarensymbool niet toegelaten

3.2.3. in cafetaria en keuken aparte zak voor PMD voorzien

3.3. Gescheiden inzameling van verpakt gevaarlijk afval

3.3.1. aparte recipiënten voorzien voor diverse fracties KGA

3.3.2. kan gewerkt worden met een afvalzuil met boxen voor diverse fracties

3.3.3. in het labo aanraden om de solventen onmiddellijk in 10 of 25L bidons te deponeren

3.4. Centrale Inzameling

3.4.1. centraal inzamelen van een aantal afvalstromen heeft enkele voordelen

3.4.1.1. minder vuilbakjes dienen door de onderhoudsdienst geledigd te worden

3.4.1.1.1. financieel voordeel

3.4.1.2. meer sociale en visuele controle voor correcte scheiding aan de bron

3.4.1.3. personeel beweegt meer

3.4.2. op bepaalde plaatsen afvaleilandjes installeren

3.4.2.1. verhoogt het milieu imago

3.4.2.2. sensibilisatie is noodzakelijk

3.5. interne inzameling

3.5.1. medische vaten en dozen via steekkar vervoeren i.p.v. boven op de linnenkar

3.5.2. inzameling van zakken NRMA via een rolcontainer

3.5.2.1. voordeel = onmiddellijk in de rolcontainer gekipt

3.6. Inzameling van transparante verpakkingsfolie

3.6.1. statief voorzien waar een geperforeerde zak van 300L aan gehangen wordt

3.7. Medisch afvalrecipiënten

3.7.1. om het gewicht te verminderen gebruik maken van 30L vaten

3.7.2. voorzien van pedaalstandaard

4. LADDER VAN LANSINK

4.1. voorkomen van afvalstoffen

4.2. het hergebruiken van de afvalstoffen

4.3. de afvalstof recycleren

4.4. de afvalstof gebruiken voor andere nuttige toepassingen (bv: energie)

4.5. verbranden van de afvalstof

4.6. storten (laatste optie)

5. PLAN VAN AANPAK

5.1. Rondvraag op verschillende afdelingen (bv: via een enquête)

5.2. AFVALBELEID

5.3. inzameling van papier/karton

5.3.1. hoeveel ?

5.3.2. waar ?

5.3.3. hoe ?

5.3.4. wanneer ?

5.3.5. kost ?

5.4. inzameling van PMD

5.4.1. hoeveel ?

5.4.2. waar ?

5.4.3. hoe ?

5.4.4. wanneer ?

5.4.5. kost ?

5.5. inzameling restafval

5.5.1. hoeveel ?

5.5.2. waar ?

5.5.3. hoe ?

5.5.4. wanneer ?

5.5.5. kost ?

5.6. inzameling KGA

5.6.1. hoeveel ?

5.6.2. waar ?

5.6.3. hoe ?

5.6.4. wanneer ?

5.6.5. kost ?

5.7. inzameling Glas

5.7.1. hoeveel ?

5.7.2. waar ?

5.7.3. hoe ?

5.7.4. wanneer ?

5.7.5. kost ?

5.8. inzameling NRMA en RMA

5.8.1. hoeveel ?

5.8.2. waar ?

5.8.3. hoe ?

5.8.4. wanneer ?

5.8.5. kost ?

5.9. inzameling keukenafval

5.9.1. hoeveel ?

5.9.2. wat ?

5.9.3. hoe ?

5.9.4. wanneer ?

5.9.5. kost ?

5.10. inzameling AEEA

5.10.1. hoeveel ?

5.10.2. waar ?

5.10.3. hoe ?

5.10.4. wanneer ?

5.10.5. kost ?

5.11. inzameling folie

5.11.1. hoeveel ?

5.11.2. waar ?

5.11.3. hoe ?

5.11.4. wanneer ?

5.11.5. kost ?

5.12. WETGEVING

5.12.1. VLAREM 1, 2, 3

5.12.2. VLAREMA

5.12.3. VLAREBO

5.12.4. ARAB / CODEX

5.12.5. KB .....

5.12.6. WETGEVING ZIEKENHUISAFVAL

5.12.7. IMJV ?

5.13. KOSTEN / BATEN

5.13.1. Wat is de totale kost ?

5.13.2. wat kunnen we veranderen ?

5.13.3. welk voordeel halen we hieruit ?

5.13.4. kunnen we besparen ?

5.14. MAATREGELEN

5.14.1. Welke maatregelen ?

5.14.2. resultaat van de maatregelen ?

5.14.3. kosten van de maatregelen ?

5.15. VERBETERVOORSTELLEN

5.16. ACTIEPLAN / MEERJARENPLAN

5.17. PROCEDURES OPSTELLEN

6. PLAN VAN EISEN

6.1. 1. AFVALBELEID

6.2. 2. IN KAART BRENGEN VAN ALLE AFVALSTROMEN

6.2.1. inzameling

6.2.2. ophaling

6.2.3. verwerking

6.3. 3. OVERZICHT VAN ALLE KOSTEN

6.4. 4. TOETSING AAN DE WETGEVING

6.5. 5. MAATREGELEN

6.6. 6. OVERZICHT EN BESLUIT MAKEN