Diện mạo FEC 2017

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Diện mạo FEC 2017 by Mind Map: Diện mạo FEC 2017

1. Tiêu chí hoạt động

1.1. Nhân sự: Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nhân sự, thu hút nhân sự chất lượng, tạo đội ngũ nhân sự chủ chốt đáp ứng 5 giá trị cốt lõi FEC.

1.2. Quy trình làm việc: Hoàn thiện các quy trình làm việc đối với từng loại công việc, từng Ban hoạt động.

1.3. Đối ngoại: Đẩy mạnh hợp tác và giao lưu ==> Mang lại dự án kinh doanh và mối quan hệ lâu dài.

1.4. Đối nội: Chú trọng công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hệ thống nhân sự trong Câu lạc bộ; Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng.

1.5. Hoàn thành các nhiệm vụ đề ra và "sáng kiến" thêm các đột phá.

2. Phân công BCN

2.1. Trâm

2.1.1. Chủ nhiệm

2.1.2. Trưởng Ban Nghiên cứu và Phát triển (Văn phòng FEC)

2.1.2.1. Chủ động và phối hợp với các Ban hoàn thiện quy trình làm việc

2.1.2.2. Thư ký - Hỗ trợ Chủ nhiệm hoàn thành công tác điều hành

2.1.2.3. Nghiên cứu và Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động FEC

2.1.2.4. Nhân sự: 3 người

2.1.2.4.1. Thái Linh

2.1.2.4.2. B

2.1.2.4.3. C

2.1.3. Đại diện FEC làm việc với VHU

2.1.4. Phụ trách Ban Tài chính - Nhân sự

2.2. Ái

2.2.1. Phó Chủ nhiệm

2.2.1.1. What are we selling?

2.2.1.2. Product Definition

2.2.1.3. Pricing

2.2.1.4. Packaging

2.2.1.5. Positioning

2.2.2. Phụ trách Ban Phát triển kinh doanh

2.2.2.1. Quản lý các dự án kinh doanh

2.2.2.2. Phát triển các dự án kinh doanh: Kênh bán hàng Hội chợ

2.2.2.3. Hoàn thiện các quy trình đào tạo, làm việc

2.3. Bình

2.3.1. Thành viên BCN

2.3.1.1. Revenue and P&L Forecast (5 Years)

2.3.1.2. Revenue should be split out quarterly

2.3.2. Trưởng Ban Sự kiện

2.3.2.1. Tổ chức các sự kiện của CLB

2.3.2.1.1. Họp thường kỳ

2.3.2.1.2. Các khóa tập huấn nội bộ

2.3.2.1.3. Hội thảo, giao lưu...

2.3.2.1.4. Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao

2.3.2.1.5. Công tác từ thiện

2.3.2.2. Đề xuất các sự kiện mang lại lợi nhuận

2.3.2.2.1. Chương trình "Khám phá TP. Hồ Chí Minh"

2.3.2.2.2. Các chương trình Team building, dã ngoại,...

2.3.2.2.3. Khóa học "30k"...

2.3.2.3. Phối hợp Ban Tài chính - Nhân sự tổ chức các hoạt động giải trí cho các thành viên CLB

2.3.2.4. Hoàn thiện các quy trình làm việc của Ban

2.4. Phong

2.4.1. Thành viên BCN

2.4.1.1. Direct Sales Strategy

2.4.1.2. Inside Sales Strategy

2.4.1.3. Channel Sales Strategy

2.4.2. Trưởng Ban Truyền thông

2.4.2.1. Xây dựng các kênh Truyền thông; Triển khai thực hiện các hoạt động Truyền thông của CLB

2.4.2.1.1. Web

2.4.2.1.2. Fanpage

2.4.2.2. Thực hiện kỹ thuật thiết kế, trình chiếu...

2.4.2.2.1. What technology vendors (if any) do we need to work with to execute on this plan?

2.4.2.3. Các sản phẩm của CLB

2.4.2.3.1. Bản tin FEC

2.4.2.3.2. Dự án "Nghề của bạn"

2.5. Tuấn

2.5.1. Thành viên BCN

2.5.1.1. What is the key messaging and positioning for the service offer? (Pain, alternatives, solution)

2.5.1.2. How do we communicate internally?

2.5.1.3. How do we communicate externally?

2.5.2. Phó Ban Truyền thông

2.5.2.1. Thực hiện và hoàn thiện các quy trình làm việc của Ban

2.6. Công

2.6.1. Thành viên BCN

2.6.2. Trưởng Ban Phát triển dự án

2.6.2.1. Thực hiện và phát triển các dự án của CLB

2.6.2.2. Thực hiện các hoạt động nhằm mang lại nguồn thu cho CLB

2.6.2.3. Hoàn thiện các quy trình làm việc

2.7. Sương

2.7.1. Thành viên BCN

2.7.2. Trưởng Ban Tài chính - Nhân sự

2.7.2.1. Quản lý tài chính CLB

2.7.2.2. Thực hiện chiêu mộ, tuyển chọn và quản lý hồ sơ nhân sự FEC

2.7.2.3. Hoàn thiện các quy trình trong phạm vi của Ban

2.7.2.4. Phối hợp, hỗ trợ các Ban khác hoàn thành nhiệm vụ

3. Các côg việc cần thực hiện ngay

3.1. Gửi thư cảm ơn và mời tham gia buổi gặp mặt chủ đề "Let's go" của FEC đối với các SV mới đăng ký

3.2. Rà soát, loại và phân loại đối với thành viên từ trước Tết --> Công nhận Thực tập sinh tiềm năng

3.3. Các thực tập sinh tiềm năng sẽ được phân chia về các Ban, Team hoạt động theo mong muốn

3.4. Rà soát định hướng lại nhân sự hoạt động các Ban

3.5. Tuyển thêm các nhân sư CHẤT LƯỢNG các Ban, đặc biệt Ban Nghiên cứu và Phát triển, Ban Truyền thông và Dự án kinh doanh.

3.6. Hoàn thiện NGAY các quy trình làm việc của các Ban, các công việc cụ thể

3.6.1. Training

3.6.2. Channels

3.6.3. International

3.6.4. Public Sector

3.6.5. Sales

3.6.6. Marketing Communications

3.6.7. Product Management

3.7. Tổ chức Họp mặt đầu năm CLB

3.8. Tổ chức họp mặt thành viên mới, "Let's go"

3.9. Các thành viên Ban chủ nhiệm làm CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỒNG NĂM 2017

3.10. Triển khai đánh giá thành viên: Lấy ý kiến, đề xuất và tầm nhìn, mục tiêu của bản thân năm 2017

3.11. Khóa Huấn luyện "Hạt giống FEC" lần 1 - Thành viên chính thức

3.12. Tổ chức và triển khai các nhiệm vụ Ban thật tốt

3.13. Hoàn thành chỉ tiêu 6 tháng