Kennisplein

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kennisplein by Mind Map: Kennisplein

1. Beleid

1.1. Algemeen

1.1.1. Leefbaarheid

1.1.1.1. Milieu- en natuurbeleidsplannen

1.1.1.1.1. Milieubeheer

1.1.1.1.2. Natuurbeheer

1.1.1.2. Ruimtelijke ordening

1.1.1.2.1. Steden en dorpen

1.1.1.2.2. Bevolkingsspreiding

1.1.1.2.3. Landschapsplanning

1.1.1.2.4. Stadsplanning

1.1.1.2.5. Streekplannen

1.1.2. Marktontwikkeling

1.1.2.1. Maatschappelijke betekenis verkeer en vervoer

1.1.2.2. Kennis en innovatie verkeer en vervoer

1.2. Instrumentarium

1.2.1. Financieel-economisch

1.2.1.1. Administratieve lasten

1.2.1.2. Bedrijfsvoering

1.2.1.3. Begroting

1.2.1.4. Financieel-economische instrumenten

1.2.1.5. Publiek-private samenwerking

1.2.1.6. Toezicht

1.2.2. Politiek/bestuurlijk

1.2.2.1. Internationaal beleid

1.2.2.1.1. Organisaties

1.2.2.2. Beleid Rijksoverheid

1.2.2.3. Europees Beleid

1.2.2.3.1. Europese Unie

1.2.2.3.2. Benelux

1.2.2.4. Stakeholders

1.2.2.4.1. Adviesorganen

1.2.2.4.2. Bedrijfsleven

1.2.2.4.3. Belangengroepen

1.2.2.5. Openbaar Bestuur

1.2.2.6. Onderzoek

1.2.2.6.1. Consumentenonderzoek

1.2.2.6.2. Opinie-onderzoek

1.2.2.7. Politieke partijen

1.2.2.7.1. Partij- en verkiezingsprogramma's

1.2.2.7.2. Verkiezingen

1.2.3. Personeel-Organisatorisch

1.2.3.1. Personeelsmanagement

1.2.3.2. Organisatie-en informatieproces

1.2.4. Communicatie

1.2.4.1. Interactieve beleidsvorming

1.2.4.2. Communicatieonderzoek

1.2.4.3. Woordvoering

1.2.4.4. Communicatiecampagnes

1.2.4.5. Kenniscommunicatie

1.2.4.6. Media

1.2.5. Juridisch

1.2.5.1. Europees recht

1.2.5.2. Internationaal recht

1.2.5.3. Nederlands recht (wetgeving)

1.2.5.4. Nederlands recht (juridische zaken)

1.2.5.5. Contracten en concessies

1.2.5.6. Handhaving

1.2.5.7. Jurisprudentie

1.2.5.8. Normalisatie

1.2.5.9. Vergunningen

1.2.6. Facilitair

1.2.6.1. Facilitaire zaken

1.2.6.2. Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)

1.3. Luchtvaart

1.3.1. Bereikbaarheid

1.3.1.1. Beleid

1.3.1.1.1. Luchthavenindelingsbesluit

1.3.1.1.2. Luchthavenverkeersbesluit

1.3.1.1.3. MEIS

1.3.1.1.4. Schiphol 2003

1.3.1.2. Benutten

1.3.1.2.1. Air Traffic Management

1.3.1.2.2. Luchthavens

1.3.1.2.3. Luchthaven in zee

1.3.1.3. Beprijzen

1.3.1.3.1. Belastingen

1.3.1.3.2. Tarievenstructuur

1.3.1.4. Bouwen

1.3.1.4.1. Aanbesteding

1.3.1.4.2. Aanleggen

1.3.1.4.3. Onderhoud

1.3.1.5. Luchthavenonderdelen

1.3.1.5.1. Airside

1.3.1.5.2. Landside

1.3.1.6. Transportmiddelen

1.3.1.6.1. Grote luchtvaart

1.3.1.6.2. Kleine luchtvaart

1.3.1.7. Gebruikers

1.3.1.7.1. Vliegtuigfabrieken

1.3.1.7.2. Ondernemingen

1.3.1.7.3. Passagiers

1.3.1.7.4. Personeel

1.3.1.7.5. Luchtvracht

1.3.2. Leefbaarheid

1.3.2.1. Geluidshinder

1.3.2.1.1. Milieucommissies

1.3.2.1.2. Dosiseffectrelatie

1.3.2.1.3. Belevingswaardenonderzoek

1.3.2.1.4. Geluidsmaten

1.3.2.1.5. Slaap/slaapverstoring

1.3.2.1.6. Geluidszones

1.3.2.1.7. Maatregelen aan de bron

1.3.2.1.8. Hinderbeleving

1.3.2.1.9. Geluidsgehinderden

1.3.2.1.10. Rekenmethoden

1.3.2.1.11. Isolatie - GIS

1.3.2.1.12. Vliegprocedures

1.3.2.2. Luchtverontreiniging

1.3.2.2.1. Emissies

1.3.2.2.2. Immissies

1.3.2.2.3. Geur

1.3.3. Marktontwikkeling

1.3.3.1. Markttoegang

1.3.3.1.1. Overnames

1.3.3.1.2. Cabotage

1.3.3.1.3. Hubs

1.3.3.1.4. Netwerken

1.3.3.1.5. Capaciteit

1.3.3.1.6. Concurrentie

1.3.3.1.7. Verdragen

1.3.3.1.8. Open skies

1.3.3.1.9. Ownership AND control

1.3.3.1.10. WTO

1.3.3.1.11. OESO

1.3.3.1.12. Vestigingsbeleid

1.3.3.1.13. Low-cost carriers

1.3.3.1.14. Samenwerking

1.3.3.1.15. Allianties

1.3.3.2. Overheidsrol

1.3.3.2.1. Staatssteun

1.3.3.2.2. Verzekeringen

1.3.3.2.3. Passagiersrechten

1.3.3.2.4. Slots

1.3.3.2.5. Luchthaventarieven

1.3.3.2.6. Routevergunningen

1.3.3.2.7. Mainport

1.3.3.2.8. Privatisering

1.3.3.2.9. Verzelfstandiging

1.3.3.2.10. Deregulering

1.3.3.2.11. Liberalisering

1.3.3.2.12. Fusies

1.3.3.2.13. Sectorbeleid

1.3.3.2.14. Luchtvaartpolitiek

1.3.3.2.15. Level playing field

1.3.3.2.16. Nationaliteit

1.3.3.2.17. Common air market

1.3.4. Veiligheid

1.3.4.1. Externe veiligheid

1.3.4.1.1. Omgevingsrisico

1.3.4.1.2. Groepsrisico

1.3.4.1.3. Veiligheidsnorm

1.3.4.2. Security

1.3.4.2.1. Luchtvracht

1.3.4.2.2. Hijacking

1.3.4.2.3. Beveiliging

1.3.4.2.4. Biometrie

1.3.4.3. EASA

1.3.4.4. Transportveiligheid

1.3.4.4.1. Piloten

1.3.4.4.2. Ongevallenonderzoek

1.3.4.4.3. Ongevallen

1.3.4.4.4. Weersomstandigheden

1.3.4.4.5. Passagiers

1.3.4.4.6. Aging aircraft

1.3.4.4.7. Vracht

1.3.4.4.8. Vliegveiligheid

1.3.4.5. Sociale veiligheid

1.3.4.5.1. Unruly passengers

1.4. Ondergronds transport

1.4.1. Bereikbaarheid

1.4.1.1. Pijpleidingen

1.4.2. Veiligheid

1.5. Openbaar vervoer

1.5.1. Bereikbaarheid

1.5.1.1. Openbaar Vervoer

1.5.1.1.1. Onderzoeken

1.5.1.1.2. Tarifering

1.5.1.1.3. Benutten

1.5.1.1.4. Gebruikers

1.5.1.1.5. Algemeen

1.5.1.1.6. Transportmiddelen

1.5.1.1.7. Infrastructuur

1.5.1.2. Besloten vervoer

1.5.1.2.1. Bedrijfsvervoer

1.5.1.2.2. Groepsvervoer

1.5.1.2.3. Internationaal busvervoer

1.5.1.2.4. Toerwagenvervoer

1.5.1.3. Taxivervoer

1.5.2. Marktontwikkeling

1.5.2.1. Privatisering

1.5.2.2. Samenwerking

1.5.2.2.1. Concessies

1.5.2.3. Concurrentie

1.5.2.4. Aanbesteding

1.5.2.5. Deregulering

1.5.3. Veiligheid

1.5.3.1. Sociale veiligheid

1.5.3.1.1. Criminaliteit

1.5.3.1.2. Toezicht

1.6. Spoor

1.6.1. Bereikbaarheid

1.6.1.1. Algemeen

1.6.1.1.1. Meerjarenplannen

1.6.1.1.2. Tracebesluiten

1.6.1.1.3. Wetgeving

1.6.1.1.4. Aanbesteding

1.6.1.2. Benutten

1.6.1.2.1. Verkeersmanagement

1.6.1.3. Spoorwegonderdelen

1.6.1.3.1. Emplacementen

1.6.1.3.2. Overwegen

1.6.1.3.3. Rails

1.6.1.3.4. Rangeerterreinen

1.6.1.3.5. Terminals

1.6.1.4. Transportmiddelen

1.6.1.4.1. Treinen

1.6.1.5. Railwegen personen

1.6.1.5.1. HSL

1.6.1.5.2. Hanzelijn

1.6.1.5.3. Zuiderzeelijn

1.6.1.6. Railwegen goederen

1.6.1.6.1. Betuwelijn

1.6.1.6.2. IJzeren Rijn

1.6.1.6.3. VERA (verbinding Roosendaal Antwerpen)

1.6.1.6.4. Sloelijn

1.6.2. Leefbaarheid

1.6.2.1. Doorsnijden landschap

1.6.2.2. Geluidshinder

1.6.2.2.1. Fluistertreinen

1.6.2.3. Luchtverontreiniging

1.6.3. Marktontwikkeling

1.6.3.1. Privatisering

1.6.3.2. Verzelfstandiging

1.6.4. Veiligheid

1.6.4.1. Security

1.6.4.2. Sociale veiligheid

1.6.4.3. Transportveiligheid

1.6.4.3.1. Verkeersveiligheid en verkeersmanagement

1.6.4.3.2. Externe veiligheid

1.6.4.3.3. Vervoer van gevaarlijke stoffen

1.6.4.3.4. Voertuigveiligheid

1.6.4.3.5. Tunnelveiligheid

1.6.4.3.6. Ongevallen

1.6.4.4. Beleid en wetgeving

1.7. Water

1.7.1. Bereikbaarheid

1.7.1.1. Infrastructuurbeleid

1.7.1.1.1. Hoofdvaarwegen

1.7.1.1.2. Zeehavens

1.7.1.1.3. Europees Beleid

1.7.1.2. Waterwegonderdelen

1.7.1.2.1. Havens

1.7.1.2.2. Vaargeulen

1.7.1.2.3. Vaarwegbebakening

1.7.1.2.4. Terminals

1.7.1.2.5. Waterkeringen

1.7.1.3. Transportmiddelen

1.7.1.3.1. Binnenvaart

1.7.1.3.2. Zeescheepvaart

1.7.1.3.3. Pleziervaart

1.7.1.4. Gebruikers

1.7.1.4.1. Passagiers

1.7.1.4.2. Ondernemingen

1.7.1.4.3. Personeel

1.7.2. Leefbaarheid

1.7.2.1. Waterverontreiniging

1.7.2.1.1. Verontreiniging oppervlaktewateren

1.7.2.1.2. Lozingen

1.7.2.2. Luchtverontreiniging scheepvaart

1.7.2.3. Waterkwaliteit

1.7.2.3.1. Zwemwaterkwaliteit

1.7.2.4. Waterbodems

1.7.2.4.1. Baggeren

1.7.2.4.2. Baggerspecie

1.7.2.5. Natuurbeheer

1.7.2.6. Milieubeheer

1.7.2.7. Duurzame ontwikkeling samenwerkingsverbanden

1.7.3. Marktontwikkeling

1.7.3.1. Binnenvaart

1.7.3.2. Zeescheepvaart en kustvaart

1.7.3.3. Zeehavens

1.7.3.4. Bouwgrondstoffenvoorziening

1.7.3.5. Oppervlaktedelfstoffen

1.7.4. Veiligheid

1.7.4.1. Transportveiligheid

1.7.4.1.1. Tunnelveiligheid

1.7.4.1.2. Vaartuigveiligheid en bemanningszaken

1.7.4.1.3. Vervoer van gevaarlijke stoffen

1.7.4.1.4. Beleid en wetgeving

1.7.4.1.5. Externe veiligheid (Omgevingsrisico)

1.7.4.1.6. Verkeersveiligheid en verkeersmanagement

1.7.4.2. Security (Beveiliging tegen terrorisme)

1.7.4.3. Waterbeheer

1.7.4.3.1. Hoogwater

1.7.4.3.2. Watertekort

1.7.4.3.3. Waterberging

1.7.4.3.4. Waterkeringen

1.7.4.3.5. Klimaatverandering

1.7.4.3.6. Kust en zee

1.7.4.3.7. Beleidsstukken / Nota's

1.7.4.3.8. Wetgeving

1.7.4.3.9. Richtlijnen

1.7.4.3.10. Zoetwater

1.8. Weg

1.8.1. Bereikbaarheid

1.8.1.1. Benutten

1.8.1.1.1. Verkeersmanagement

1.8.1.1.2. Verkeerstechnologie

1.8.1.1.3. Mobiliteit

1.8.1.2. Beprijzen

1.8.1.2.1. Tolwegen

1.8.1.2.2. Rekeningrijden

1.8.1.2.3. Mobimiles

1.8.1.2.4. Kilometerheffing

1.8.1.2.5. Betaalstroken

1.8.1.2.6. Analyseren

1.8.1.3. Locaties

1.8.1.3.1. P&R

1.8.1.3.2. Parkeerterreinen

1.8.1.3.3. Transferia

1.8.1.3.4. Benzinestations

1.8.1.3.5. Carpoolplaatsen

1.8.1.3.6. Fietsenstallingen

1.8.1.3.7. Wegrestaurants

1.8.1.4. Transportmiddelen (weg)

1.8.1.4.1. Voertuigonderdelen

1.8.1.4.2. Brandstoffen

1.8.1.4.3. Motorvoertuigen

1.8.1.4.4. Fietsen

1.8.1.4.5. Rolstoelen

1.8.1.4.6. Autokosten

1.8.1.4.7. Verzekeringen

1.8.1.4.8. Gebruiksbelastingen

1.8.1.5. Gebruikers

1.8.1.5.1. Verkeersdeelnemers

1.8.1.5.2. Vervoersondernemingen

1.8.1.6. Algemeen

1.8.1.6.1. Verkeers- en vervoersbeleid

1.8.1.6.2. Ruimtelijk beleid

1.8.1.6.3. Economisch Beleid

1.8.1.6.4. Procedures besluitvorming en bouw infrastructuur

1.8.1.6.5. Verkeersrecht

1.8.2. Leefbaarheid

1.8.2.1. Luchtverontreiniging

1.8.2.1.1. Emissies

1.8.2.1.2. Emissiebeperkingen

1.8.2.2. Verstoring

1.8.2.2.1. Geluidshinder

1.8.2.2.2. Lichtverontreiniging

1.8.2.2.3. Geurhinder

1.8.3. Marktontwikkeling

1.8.3.1. Decentralisatie

1.8.4. Veiligheid

1.8.4.1. Externe veiligheid

1.8.4.1.1. Omgevingsrisico

1.8.4.1.2. Transportveiligheid

1.8.4.1.3. Veiligheidsmaatregelen

1.8.4.2. Security

1.8.4.3. Sociale veiligheid

1.8.4.4. Verkeersveiligheid

1.8.4.4.1. Beroepschauffeurs

1.8.4.4.2. Ongevallen

1.8.4.4.3. Verkeersveiligheidsmaatregelen

1.8.4.5. Voertuigveiligheid

1.8.4.5.1. Motorfietsveiligheid

1.8.4.5.2. Vrachtwagenveiligheid

1.8.4.5.3. Voertuigverlichting

1.8.4.6. Beleid en wetgeving

1.8.4.6.1. Toezicht en Handhaving

1.8.4.6.2. Keuringen

1.8.4.6.3. Raad voor de Verkeersveiligheid