Culture is the widening of the mind and of the spirit. -Jawaharlal Nehru

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Culture is the widening of the mind and of the spirit. -Jawaharlal Nehru by Mind Map: Culture is the widening of the mind and of the spirit. -Jawaharlal Nehru

1. Mijn persoonlijke cultuurdragerschap

1.1. Kunst

1.1.1. Muziek maken - ik speel ukulele - ik zing Muziekstijlen - R&B, Soul, Pop, Jazz Hip-Hop Muziek beleving - concerten, sfeer, herinneringen

1.1.2. Dansen - uitgaan Amsterdam - bezoeken Nationale Ballet

1.1.3. Kunstenaars - Cobra (Karel Appel) Keith Haring, Andy Andy Warhol

1.2. Erfgoed

1.2.1. Architectuur -Art Deco huizen, Amsterdam met mooie gevels enzovoort

1.2.2. Normen en waarden van huis uit

1.2.2.1. -Aan tafel eten met familie, met mes en vork eten

1.2.2.2. -Aankijken en handen schudden bij gedag zeggen

1.2.2.3. -Natuur waardering (vader is vogelaar)

1.2.3. Feesten

1.2.3.1. -Oma haar verjaardag vieren met High Tea

1.2.3.2. -Kerst met familie eten

1.2.3.3. -Verjaardagen vieren met taart, vrienden en familie in eigen huis

1.3. Media

1.3.1. Series

1.3.1.1. -Netflix -Expeditie Robinson

1.3.2. Communicatie middelen

1.3.2.1. -Facebook (messenger) -Skype -WhatsApp

1.3.3. Nieuws

1.3.3.1. -LindaNieuws -Metro krant -Nu.nl -Volkskrant

1.3.4. Muziek

1.3.4.1. -Spotify -YouTube

1.4. Lesideeën rondom mijn cultuurdragerschap

1.4.1. Muzieklessen

1.4.1.1. -Kennis laten maken met verschillende muziekstijlen. Luisteren naar de verschillen qua sfeer, instrumenten en de klankeigenschappen

1.4.1.2. -Muziek maken, veel liederen zingen en begeleiden met de ukulele

1.4.2. Mediawijsheid

1.4.2.1. -Socialmedia, waar gaan de berichten en foto's heen die je online zet? Wie kan het allemaal zien? les over bewustwording van het posten van berichten, foto's en video's.

1.4.3. Gebruiken thuis

1.4.3.1. -Welke normen, waarden en gebruiken hebben jullie thuis? Je kan er een kringgesprek over voeren met als verwerking een mindmap maken.

2. Cultuuroverdrager Hoofddoel cultuuronderwijs: SLO (2014): "Ontwikkeling van het culturele (zelf)bewustzijn en reflecteren op cultuur."

2.1. Wat is cultuur?

2.1.1. SLO (2014): ''Een proces van denken en doen, waarbij mensen hun persoonlijke en collectieve geheugen inzetten om betekenis te geven aan een steeds veranderende omgeving.''

2.1.2. ISBW (2015): ''Menselijke emoties en behoeften als blijdschap en woede, verdriet en angst, eten en voortplanten, hygiëne, sporten en spelen, vechten en liefhebben delen we met z’n allen. Maar de manier waarop ze geuit worden verschilt per cultuur. ''

2.2. Wat zijn de doelen?

2.2.1. Kunst: Via kunsteducatie maken kinderen kennis met kunst en kunnen zij hun kunstzinnige talenten ontwikkelen. Kunsteducatie omvat alle kunstvormen: traditionele richtingen als muziek, dans, theater, beeldende kunst, architectuur, film, fotografie, literatuur, maar ook moderne vormen als popmuziek, gaming, nieuwe media, mode, design, enzovoorts (Kievit, 2014).

2.2.2. Erfgoed: Erfgoededucatie is omgevingsonderwijs: het leren in, van en over de eigen leefomgeving in een steeds ruimere kring. Van erfgoed van jezelf en je familie, erfgoed in de naaste omgeving tot erfgoed van iedereen. Vanuit bronnen in de directe omgeving kun je vragen stellen over het verleden, het heden en de toekomst (Kievit, 2014).

2.2.3. Media: Media-educatie leert mensen kundig en kritisch om te gaan met (massa)media, zowel met de klassieke (kranten, radio, tv) als met nieuwe media (internet). Media-educatie draagt bij tot ‘mediawijsheid’. De Raad voor Cultuur omschrijft mediawijsheid als ‘het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’ (Kievit, 2014).

2.3. Wat zijn de drie pijlers?

2.3.1. Onderwerp

2.3.1.1. De leerling is het uitgangspunt. Een goed onderwerp sluit aan bij de leefwereld van de kinderen en bevordert het cultureel bewustzijn. Het onderwerp kan gaan over alledaagse, eenvoudige zaken zoals eten en feesten, maar het kan ook gaan over abstracte onderwerpen zoals dood en religie. (SLO, 2014)

2.3.2. Cognitieve basisvaardighden

2.3.2.1. De vier cognitieve basisvaardigheden staan centraal in cultuuronderwijs: waarnemen (gebruik zintuigen), verbeelden (herinneringen, associaties), conceptualiseren (begrippen) en analyseren (zoeken structuren). De vaardigheden zijn voorwaardelijk voor elkaar. (SLO, 2014)

2.3.3. Media

2.3.3.1. Media is de drager van cultuur. Cultuur wordt gedragen door vier groepen media: 1.lichaam- gebruik zintuigen 2.voorwerpen- denk aan gereedschappen, instrumenten, kleding, gerechten enzovoort. 3.taal- draagt het denken in begrippen 4.grafische tekens- projecteren werkelijkheid op platte vlak. (SLO, 2014)