S.O.R. Modellen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
S.O.R. Modellen by Mind Map: S.O.R. Modellen

1. Stimuli

1.1. De 4 P'er

1.2. Økonomiske forhold

1.3. Teknologiske forhold

1.4. Kulturelle forhold

1.5. Kulturelle forhold

2. Respons

2.1. Køber/Ikke køber

3. Organisme

3.1. Forbrugernes unikke "Black Box"

3.2. Målgruppe

3.3. Livscyklus

3.4. Købs motiv

3.5. Kundens Behov

3.6. Kundes økonomiske rådighed

3.7. Købevaner

3.8. Referencer

3.9. Købsroller

3.10. Købsadfærds

4. Maslows behovspyramide