Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Informació by Mind Map: Informació

1. Transformació

1.1. Discernir

1.1.1. Informació correcta

1.1.2. Informació incorrecta

1.2. Què fer?

1.2.1. Entendre-la

1.2.2. Aprendre-la

1.2.3. Memoritzar-la

1.2.4. Estudiar-la

1.2.5. Transmetre-la

1.2.6. Altres

2. Cerca

2.1. Llocs

2.1.1. Biblioteca

2.1.2. Escola

2.1.3. Casa

2.1.4. Altres

2.2. Suports

2.2.1. Enciclopèdies

2.2.2. Diccionaris,etc

2.2.3. Internet

2.2.4. Altres

2.3. Eines

2.3.1. Llibres

2.3.2. Ordinadors

2.3.3. Tauletes, Mòbils,etc

2.3.4. Altres

3. Interacció

3.1. Relacions

3.1.1. Persona a persona o persones

3.1.2. Llibres a persona o persones

3.1.3. Suport electrònic a persona o persones

3.2. Compartir-la

3.2.1. Amb ningú

3.2.2. Amb una altra persona

3.2.3. Amb un grup determinat de persones

3.2.4. Amb tothom

3.3. Com fer-ho?

3.3.1. Oralment

3.3.2. Per escrit

3.3.3. On line

3.3.4. Altres