Ans_lokaludv_2011

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ans_lokaludv_2011 by Mind Map: Ans_lokaludv_2011

1. Urban dramaturgi

1.1. Ankomst

1.1.1. Lytte - sanse - være tilstede

1.1.1.1. Måske er dette element allerede centralt for humtek workshoppen

1.2. Bygge arena - kulturelt og rumligt

1.3. Dialog - inviterer byen indenfor

1.4. Innovation - udvikling af projekter m.m.

1.4.1. Måske skal dette element være genstand for en senere ansøgning?

2. Forløb

2.1. Prolog - Humtek workshop

2.1.1. Mindre interventioner i det off rum

2.1.2. Ideer til udviklingen af byen

2.1.3. Begyndelse på Ankomsten

2.2. Opfølgning på humtek workshop

2.2.1. Interviews

2.2.1.1. Visionsworkshop

2.3. bygge arena og dialog/samarbejdskultur

2.3.1. Synlig rumlig struktur

2.3.1.1. Først et konkret synligt udtryk foren samarbejdskultur, derefter ramme for møder/events og større off arrangement

2.3.1.2. Måske er det først og fremmest tårnet der arbejds med - inde men også udenfor - den synlige del!

2.3.1.3. Rejsegilde ultimo april

2.3.2. Lokalt netværk og dagsorden

2.3.2.1. Opsøge folk/netværk der kan kurateres

2.4. Dialog og kortlægning

2.4.1. Gåture i byen med lokale guides

2.4.1.1. EFterfølgende diskussion og lounge i tårnet

2.4.2. kuratering af mindre spontane arrangementer baseret på nye netværk m.m.

2.4.2.1. Flere mindre interventioner i det offentlige rum og supplerende kortlægning

2.4.3. Et kort der måske på samme måde som i "sydhavnens stemme" kan danne en basis for (og fungere som dokumentationer for) den videre diskussion (ikke mindst gåturene)

2.5. invitere byen til Amager

2.5.1. Medie forløb

2.5.1.1. Producere egne debat skabende tekster

2.5.1.2. Samarbejde med f.eks. Informeren

2.5.2. Større off arrangement - Fri Proces

2.5.2.1. Seminar i - om og for byen

2.5.3. flere gåture - nu med gæster "udefra"

2.6. Opfølgning og dokumentation

2.6.1. Flere konkluderende artikler

2.6.2. Website med dokumentation og plads til den videre dialog

2.7. Urban Innovation

2.7.1. Udvikling af mindre projekter - forankring m.m.

2.7.1.1. Som nævnt andetsteds så er dette element måske meget godt at gemme til en senere ansøgning?

3. Vigtige elementer

3.1. Supertanker som den lokaliserede urbane kurator

3.1.1. Vores tanker om et mere langsigtet forløb - urbant laboratorium (med en reference til det bysociale laboratorium)

3.1.2. Bringe alle vigtige lokale aktører i spil (men måske i denne sammenhæng mest vigtig er lokaludvalget)

3.2. Samarbejdet med RUC

3.2.1. deres ønske om at markere PBP i en konkret sammenhæng

3.3. Mediesamarbejde

3.3.1. Her har vi måske et problem fordi vi ikke kan garantere at dette vil komme op at stå....

4. Resultater

4.1. Kurateringen af en både mere synlig og nærværende diskussion af byen - med Amager øst som udgangspunkt

4.1.1. Giver stemme til lokale byboere

4.1.1.1. Skabe en mere nuanceret og levende dialog

4.1.2. involvere oversete ressourcer og netværk

4.1.2.1. Synliggøre og aktivere bydelens ressourcer

4.1.3. Involvere mere formelle aktører som RUC og et nationalt medie

4.1.3.1. Få diskussionen kvalificeret og bredere ud

4.1.4. Bruge byggeri/interventioner i det offentlige rum både at involvere mere bredt og gøre diskussionen mere konkret

4.1.4.1. Afprøve nye metoder til en åben og konkret diskussion af byen