Den enkelte & samfundets udledning af stoffer (Samfundets fremtiden)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Den enkelte & samfundets udledning af stoffer (Samfundets fremtiden) by Mind Map: Den enkelte & samfundets udledning af stoffer (Samfundets fremtiden)

1. Klimaforandringer

1.1. Drivhuseffekten

1.2. Menneskeskabte klimaforandringer

1.3. Vedvarende energi

1.4. Levevilkår

2. Energiforbrug samt transport

2.1. CO^2 udslip ved transport

2.2. CO^2 neutral udvikling

3. Forbrænding

3.1. Fossile brændstoffer

3.2. Forbrændingsprossecer

3.3. Stoffer brænder

3.4. Nitrogen & oxygen

4. Nye muligheder samt problemer

4.1. Nye dyrarter

4.2. Nye muligheder for landbrug

4.3. fattige landes påvirkning

4.4. Vedvarende energi

5. Handlemuligheder

5.1. Vedvarenergi

5.2. FN`s klimapanel

6. Konsekvenser

6.1. Global opvarming

6.2. Dårligere levevilkår