Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Køberet by Mind Map: Køberet

1. Fordringshavermora Sælger skal drage omsorg - § 33 Efter rimelig tid kan sælger videresælge § 34 Sælger kan få ersatning for omkostningerne 36 POI er ikke muligt - sælger må ikke lave profit af fordringshavermoraet U.1969.243Ø

1.1. Species. Risikoovergangen er fremrykket § 37

2. Misligholdelsesbeføljesler Økonomisk kompensation POI: v. erstatning ( § 23 og 24)

3. Forsinkelse For at beholde misligholdelsesbeføjelser, skal der reklameres rettidigt (§ 27 stk. 1) Udgangspunkt: hæve eller kræve omlevering (§ 20 stk.1) Hæve kræver væsentlighed (§ 21 stk. 2) - enhver forsinkelse er væsentlig i handelskøb (§ 21 stk. 3)

3.1. Erstatning v hævelse af køb: Genus: objektivt ansvar (§ 24) u. Force Majeure Species: Culpa med omvendt bevisbyrde (§ 23)

4. Sælgers hovedydelse: Levering af rette vare, af rette mængde, til rette tid og sted § 9 - Levering er sket ved Ks afhentning på Ss forretningssted § 10 - Levering er sket ved varens overgang til selvstændig fragtfører § 11 - Levering er skat, når S eller Ss folk har leveret varen i købers besiddelse. "Inden for sælgers plads" § 12 - Hvis intet aftalt, når køber ønsker det Risiko for vares hændelige undergang (§ 17) styres af disse. Mangelsvurderingstidspunkt ligeså (§ 44)

4.1. Særlig bestemmelse om species i stk. 2 (som må tydes primært gældende v. § 9)

4.2. Risiko for vares hændelige undergang (§ 17) styres af disse. Mangelsvurderingstidspunkt ligeså (§ 44)

5. Mangler Væsentlighedskrav § 42 (species) og 43 (genus) Jf. principperne i § 75a og 76 Caveat Emptor § 47 Betinget undersøgelsespligt - kun v. mulighed for inspektion. Absolut undersøgelsespligt § 51 - gælder kun v. Handelskøb Mangelvurderingstidspunkt: følg grøn streg

5.1. V. Species - § 42 stk 1 og 2 - kan kræve skadeserstatning v. mangler (culpakrav)

5.2. Reklamation: Civilkøb: Uden ugrundet ophold Handelskøb: straks § 52 stk 1 Meddelse om krav om efterlevering, omlevering eller hævelse uden ugrundet ophold - § 52 stk 2 Absolut reklamationsfrist på 2 år jf. § 54

6. Species/Genus? - Studiebogen side 19

7. Type af køb? Civil, handel (KBL § 4) eller forbruger (§ 4a stk 1 og 2)

8. Finder Købeloven anvendelse? - Løseørekøb indenfor DKs grænser - Gyldig aftale jf. aftaleloven

9. Forbrugerkøb