NGÂN LƯỢNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NGÂN LƯỢNG by Mind Map: NGÂN LƯỢNG

1. Mục tiêu 1: Tạo nên đội ngũ nhân sự Ban PTDA nhiệt huyết - nhạy bén - có kỹ năng làm việc - teamwork - có trách nhiệm - dám nhận thử thách dẫn dắt các dự án tiếp theo

2. Mục tiêu 2: 5 cuộc hẹn/ngày/người

3. Mục tiêu 3: 15 hợp đồng/ngày/team

4. Mục tiêu 3: 5 người/ngày làm việc offline

5. Nhân sự: Phụ trách dự án: Trâm; Các Leader: Công, Bình; Các thành viên: .....

6. Địa điểm làm việc: ???

7. Phương tiện làm việc: Máy tính, ĐTDĐ, Xe máy và các tài liệu bên thanhtoantragop.vn cung cấp.

8. Công cụ hỗ trợ công việc: Gmail, Yet another mail megre, GG Drive.

9. Đối tác: Thanhtoantragop.vn

10. Nội dung công việc: file đính kèm

11. Thời gian làm việc: ???

12. Phương pháp làm việc

12.1. Kênh Facebook (Test 3 ngày - ưu tiên các bạn làm ở nhà)

12.1.1. Tìm trang FB

12.1.2. Nhắn tin giới thiệu về dịch vụ (không báo là đơn vị thanhtoantragop).

12.1.2.1. Note 1 (Khách cần cung cấp thêm thông tin hoặc giới thiệu thêm về dịch vụ): tên người phụ trách, số điện thoại, email (cần gọi ngay hay gửi lại thông tin qua email).

12.1.2.1.1. Khách Ok: Thiết lập cuộc hẹn.

12.1.2.1.2. Khách suy nghĩ lại

12.1.2.2. Note 2 (Khách cần gặp trực tiếp) --> Thiết lập cuộc hẹn.

12.1.2.2.1. Chốt: done.

12.1.2.2.2. Chưa chốt: chuyển sang quy trình khách suy nghĩ lại.

12.2. Kênh Website (test 3 ngày)

12.2.1. Tìm data

12.2.2. Tổng hợp vào file GG Drive.

12.2.3. Bắn mail

12.2.3.1. Mail 1 - Giới thiệu dịch vụ

12.2.3.1.1. Phản hồi

12.2.3.1.2. Click

12.2.3.1.3. Open

12.2.3.2. Not open (sent): Mail 2 - Nhắc lại nội dung mail trước, nhấn mạnh lợi ích, thuyết phục lập cuộc hẹn

12.2.3.3. Not open (sent): Mail 3 - Nhắc lại 2 email trước, giới thiệu sơ nét lại Dvụ.

12.3. Call

12.3.1. Tìm data

12.3.2. Call

12.3.2.1. Tốt: Thiết lập cuộc hẹn.

12.3.2.2. Chưa phản hồi

12.3.2.2.1. Send mail...

13. Quy trình tóm tắt: Tìm data -> Tương tác KH -> Thuyết phục -> Ký hợp đồng -> Đến trung tâm ký + dán poster + chụp ảnh -> Đăng bài lên thanhtoantragop.vn.