Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Humtek_2011 by Mind Map: Humtek_2011

1. Uge 1

1.1. Mandag 28/2

1.1.1. 9.30

1.1.1.1. Øvelse (Henrique, Jens, Jan)

1.1.1.1.1. Prolog

1.1.1.1.2. Dokumentation

1.1.1.1.3. Resultater

1.1.2. 12.00

1.1.2.1. Øvelse (Jens/Jan)

1.1.2.1.1. Fordrejning

1.1.2.1.2. Dokumentation

1.1.2.1.3. Resultater

1.1.3. 14

1.1.3.1. Oplæg

1.1.3.1.1. Byen og det urbane (Jan suppleret af Jens)

1.1.4. 16

1.1.4.1. Tak for i dag/gruppeinddeling (Jan)

1.1.4.1.1. Gruppedannelse ud fra farven på deres bånd

1.1.4.2. Evt. allerede test af smart phones her? (Jens)

1.2. Tirsdag 1/3

1.2.1. 9.00

1.2.1.1. Oplæg

1.2.1.1.1. Urban aktionsforskning (Jan)

1.2.2. 10.30 (oplægget kan gøres kortere og give mere tid til tweet)

1.2.2.1. Øvelse: Amager Øst-tweet (Jens)

1.2.2.1.1. "Vi smutter"-tweet direkte på kort

1.2.2.1.2. Exploration - inden for 500 meter

1.2.2.1.3. 12.00: Præsentation med brug af twitter kort - kombineret med frokost

1.2.2.2. Resultat: Tweet-kort

1.2.2.3. Dokumentation: Live-tweet-kort-optagelse?

1.2.3. 13.00

1.2.3.1. Gåtur: Ældre

1.2.3.1.1. Ole

1.2.3.2. Resultat: Tweets

1.2.3.2.1. Hvordan og af hvem?

1.2.3.3. Dokumentation: Tweets/Video?/Foto?

1.2.4. 14.00

1.2.4.1. Gåtur: Ung: Kristian?

1.2.4.2. Resultat: Tweets

1.2.4.2.1. Hvordan og af hvem?

1.2.4.3. Dokumentation: Tweets/Video?/Foto?

1.2.5. 15.00

1.2.5.1. Genfortælling

1.2.5.2. Resultat

1.2.5.2.1. Forskellige repræsentationer af Amager øst (socialt og fænomenologisk forskellig slags viden)

1.3. Onsdag2/3

1.3.1. 9.30

1.3.1.1. Oplæg

1.3.1.1.1. Urbant procesdesign (Jan og Jens)

1.3.2. 11.00

1.3.2.1. Sæt i gang!

1.3.2.1.1. Opgave: 2 siders design præsentation - præsenteres ved start, forventes færdiggjort til tirsdag i næste uge

1.3.3. 14.00

1.3.3.1. Hvor er vi?

1.3.3.1.1. Designorienteret problemformulering

1.3.4. 14.30

1.3.4.1. Dannelse af koordinerende grupper (Sker efter gruppeinddeling på tværs af de således etablerede grupper)

1.3.4.1.1. Sponsorgruppe

1.3.4.1.2. Pressegruppe

1.4. Torsdag 3/3

1.4.1. 9.30

1.4.1.1. Oplæg: urban kommunikation

1.4.1.1.1. En uge til og præsentationsværktøjer

1.4.1.1.2. Præsentation af presseopgave

1.4.2. 14.00

1.4.2.1. Hvor er vi?

1.4.2.1.1. Kommunikativ problemformulering

1.4.2.1.2. Lokal journalist er med

1.4.3. 14.30

1.4.3.1. Afsæt til selvstændigt arbejde

1.4.3.1.1. Formulering af opgave:

1.4.3.1.2. Program for den kommende uge

1.5. Fredag 4/3

1.5.1. Frit arbejde - Tårnet er åbent

2. Uge 2

2.1. Mandag 7/3

2.1.1. Frit arbejde - Tårnet er åbent

2.2. Tirsdag 8/3

2.2.1. 9.30

2.2.1.1. Hvor er vi? fælles status

2.2.1.1.1. Præsentation af opgaveløsning

2.2.2. 10.30

2.2.3. 13.00

2.2.3.1. Gruppevejledning

2.3. Onsdag 9/3

2.3.1. Design/Viden/Kommunikation

2.3.1.1. Gruppevejledning

2.3.1.1.1. PROBLEM: JAN har dobbeltforelæsning på SamBas-uddannelsen på RUC. Først i byen fra kl. tidligst 13

2.4. Torsdag10/3

2.4.1. Produktion!

2.4.1.1. Gruppevejledning

2.4.2. 15.00-18.00

2.4.2.1. Offentligt arrangement

2.4.2.1.1. Journalist- igen

2.4.2.1.2. Lokalt netværk

2.4.2.1.3. Supertanker netværk

2.5. Fredag11/3

2.5.1. 9-10

2.5.1.1. Indformulér reflektion

2.5.2. 10

2.5.2.1. Præsentation

3. Todo

3.1. Lave oplæg til Henriques - Atmosfære og lyd, mandag

3.1.1. Mødes i uge 8

3.2. Diverse indkøb

3.2.1. Små og store postits

3.2.2. Kedeldragter

3.2.2.1. TAger de dem med selv? NEJ - SKAL VI IKKE PRØVE NOGET SPONS?

3.2.3. Bind for øjne - gruppe farver

3.2.3.1. Jan har fra sidst

3.2.4. Maletape

3.2.5. rør - lister: nemme materialer

3.2.5.1. Lægter - skruer - 2 skruemaskiner

3.2.6. Produktion af sponsorplakat

3.2.6.1. Print hos RUC

3.2.7. Tuscher

3.2.8. Kaffe the morgenbrød UHT mælk

3.3. Diverse forberedelse

3.3.1. Borde og stole?

3.3.1.1. er det nok hvad vi har fra Gecekondu? NEJ - ER DET MON NOGET VI KAN ORDNE UNdER ISTANDSÆTTELSEN? UD OVER 4 EKSTRA GRUPPEARBEJDSBORDE SKAL VI HAVE STOLE TIL

3.3.2. Sørge for trådløst internet kører!

3.3.2.1. Jan skriver mail til Christian

3.3.3. El til elkoger m.m.

3.3.3.1. Jan skriver mail til Christian

3.3.4. Afkrydsningsskema

3.4. AV

3.4.1. Projektor

3.4.1.1. Lån på RUC

3.4.2. Lyd

3.4.2.1. PC højtalere

3.4.2.1.1. JB - backup

3.5. Dokumentation

3.5.1. Alm kamera

3.5.1.1. Hvem tager de gode billeder?

3.5.2. Time lapse - iPhone

3.5.3. Video interview?

3.6. Lokal kontakt

3.6.1. Folk til gåtur

3.6.1.1. Ung

3.6.1.1.1. Tirsdag den 1/3 kl 13

3.6.1.2. Gammel

3.6.1.2.1. Tirsdag den 1/3 kl 14

3.6.2. Pressekontakt

3.6.2.1. Invitere til pressemøde Torsdag3/3 kl 14.00

3.6.2.2. Tjekke deadlines for lokalaviser

3.6.2.2.1. Amager østen

3.6.2.2.2. Amager lokalavis

3.6.2.3. Invitere til event den 10/3 kl 15.00

3.7. Bearbejde oplæg

3.7.1. Byen og det Urbane

3.7.2. Urban aktionsforskning - metoder m.m.

3.7.3. Urbant procesdesign

3.7.4. Urban Kommunikation

3.8. Kommunikation

3.8.1. RUC præsentation (16. februar)

3.8.1.1. Sammensætte dokumentation

3.8.1.1.1. Lave film

3.8.1.1.2. Præsentation onsdag d. 16 9.30 - 11.30

3.8.1.1.3. Finde ud af hvem der præsenterer - JB og JLL er der ikke

3.8.1.1.4. Samle materiale

3.8.1.2. Præsentation på Humtek hjemmeside

3.8.1.2.1. Ændre den eksisterende præs

3.8.1.2.2. Nyt tekstudkast

3.8.2. Kortlægning

3.8.2.1. Forberede Twitter

3.8.2.1.1. Forsøge at få billeder og måske video med denne gang

3.8.2.1.2. Tjekke udvidet brug af twitter - kommentarer/diskussion

3.8.3. Få website op at køre

3.8.3.1. uploade kort materiale

3.8.3.2. Lave kort med 500 m. radius til både stud. og gåturene

3.8.4. sende mail ud

3.8.4.1. Fredag - når vi har mailadresser

3.8.4.2. Program for workshop