Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GEOLOGIE by Mind Map: GEOLOGIE

1. hoe bewegelijk is de aardkorst

1.1. welke continenten passen in elkaar?

1.1.1. Afrika met N-Z Amerika

1.1.2. Europa met N-Amerika

1.1.3. Australië met Z-Amerika

1.2. bewijzen: horizontale verplaatsing lithosfeer

1.2.1. resten fossielen en resten ijskappen op verschillende continenten

1.2.2. het gaat om krak dezelfde

1.2.3. vroeger: alles 1 geheel

1.2.4. nu: uit elkaar

1.3. ouderdom van de afzettingen oceaanbodem

1.3.1. dun

1.3.1.1. midden

1.3.2. dik

1.3.2.1. rand oceaan

1.3.3. jong

1.3.3.1. rug

1.3.4. oud

1.3.4.1. rand

1.4. verband aardbevingscentra en vulkanen

1.4.1. ongeveer op exact dezelfde plaats

1.5. king of fire

1.5.1. hoefijzervormige ring

1.5.2. rond Grote oceaan

1.5.3. bekend: vele aardbevingen en vulkanen

2. termen

2.1. Abyssale vlakte

2.1.1. effen oppervlakte

2.1.2. 2200-5500 m onder zeeniveau

2.2. slek

2.2.1. vulkanen en meren voorkomen

2.3. continentale helling

2.3.1. overbrugt een hoogteverschil van een paar km

2.4. trog

2.4.1. diepste = Marianentrog

2.4.1.1. 11 km

2.5. continentale plaat

2.5.1. shelf

2.5.2. zee erboven = eigendom van aangrenzend land

2.6. mid-oceanische rug

2.6.1. nieuwe korst gevormd

3. 2 platen

3.1. continentale plaat

3.1.1. continentale korst

3.1.2. oceanische korst

3.1.3. vb

3.1.3.1. Afrikaanse plaat

3.1.3.2. Euraziatische plaat

3.1.3.3. N-Amerika plaat

3.2. oceanische plaat

3.2.1. oceanische korst

3.2.2. vb

3.2.2.1. Filipijnse plaat

3.2.2.2. Pacifische plaat

3.2.2.3. cocosplaat

3.2.2.4. Nazcaplaat

4. motor

4.1. 2 ledig

4.1.1. rugduwkracht

4.1.1.1. oceanische korst

4.1.1.1.1. gevormd bij Mid oceanische ruggen

4.1.2. subductiekracht

4.1.2.1. oude oceanische korst duikt onder aan de rand van de oceanen onder invloed van zwaartekracht

5. wat: kloof

5.1. waar : Ijsland

5.1.1. waarom? grens tussen 2 planten

6. wat: kifster

6.1. waar: N-O Afrika

6.1.1. 3 platen uit elkaar

7. wat: vulkanen

7.1. waar: hawai

7.1.1. waarom?: oceanische plaat beweegt over de hospot

8. Wat: Eiland+Troggen

8.1. Waar: Japan

8.1.1. waarom? platen gaan naar elkaar

9. Wat: Breuklijn

9.1. Sanr Andreas

9.1.1. Platen bewegen langs elkaar.