Get Started. It's Free
or sign up with your email address
politiek by Mind Map: politiek

1. actieve overheid opkomen voor zwakkeren

2. Triaspolitica

2.1. Wetgevende macht

2.2. uitvoerende macht

2.3. rechterlijke macht

3. Dictator

3.1. De bevolking heeft geen invloed

4. passiefkiesrecht:

4.1. Jezelf verkiesbaar stellen

5. Linkse partij:

5.1. Gelijkwaardig

5.1.1. ontwikkelingshulp

6. politiek midden :

6.1. mensen moeten elkaar helpen

6.2. aanvullend rol van politiek

7. Rechtse partij

7.1. Veel vrijheid

7.2. eigen verantwoordelijkheid

7.3. Passieve overheid

7.4. bedrijfsleven is belangrijk

7.5. hoge inkomens worden beschermd

8. progressief

8.1. vooruitstrevend

8.2. Maatschappij veranderen

8.3. Milieu verbeteren

9. Conservatief

9.1. Behoudend

9.2. bestaande situatie zo veel mogelijk wilt houden

9.3. Veranderingen brengen onzekerheid met zich mee en dat moet vermeden worden

9.4. Geld investeren in windenergie is een risico

10. Definitie Politiek

10.1. Het maken van regels en het nemen van besluiten die te maken hebben met land, provincie en gemeente

11. Overheid

11.1. Ambtenaren

11.2. Politici

12. Politieke Niveaus

12.1. Het land

12.2. Provincie

12.3. Gemeente

12.4. Europa

13. Kenmerken Maatschappelijke Problemen:

13.1. Media bemoeit zich ermee

13.2. verschillende meningen

13.3. media aandacht

13.4. Overheid bemoeit zich ermee

14. Waarden:

14.1. Pricipes of uitganspunten die jij belangrijk vindt in het leven

15. Normen:

15.1. regels die bepalen hoe jij en anderen zich moeen gedragen

16. Macht

16.1. De mogelijkheid om gedrag van anderen te beinvloeden

17. Machtsmiddelen

17.1. sociale contacten

17.2. geld

17.3. Beroep

17.4. Aantal

17.5. Overtuigngskracht

17.6. Contact met invloedrijke mensen

17.7. Adviesorgaan

17.8. Kennis

18. actieve kiesrecht:

18.1. Recht om te stemmen