Mevrouw K. 24-10-1924

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mevrouw K. 24-10-1924 by Mind Map: Mevrouw K. 24-10-1924

1. Dementie/Alzheimer

1.1. >P

1.1.1. zelfzorgtekort

1.2. >E

1.2.1. Dementie

1.3. >S

1.3.1. Hulp nodig bij de ADL, heeft hulp nodig bij de dagindeling, hulp nodig bij het maken van transfer

2. Gegevens

2.1. Mevrouw K heeft moeite om gedoucht te worden

2.2. Haar kinderen zetten wekelijks voor elke dag kleren voor haar klaar

2.3. Dementie/Alzheimer

2.4. Depressie

2.5. last van jeuk vanwege een droge huid

3. Diagnose

3.1. Verdenking op Depressie

3.1.1. >p

3.1.1.1. risico op sociaal isolement

3.1.2. >E

3.1.2.1. verdenking depressie

3.1.3. >S

3.1.3.1. last van huilbuien, somberheid, wil niet deelnemen aan nieuwe activiteiten, wil liever alleen op haar kamer eten, wil geen kennis maken met de anderen bewoners.

4. Acties/interventies

4.1. De cliënt ondervindt hinder van zijn/haar verwardheid

4.2. De client heeft ondersteuning nodig bij de toeiletgang

4.3. De cliënt wordt dagelijks gemotiveerd bij de persoonlijke verzorging

4.4. de client heeft ondersteunig nodig bij het maken van transfer

4.5. De cliënt heeft ondersteuning nodig om zich veilig te voelen in de woonruimte

4.6. De cliënt heeft ondersteuning nodig bij de dagindeling

4.7. wekelijks de activiteiten progamma doornemen, activiteiten waar mevrouw naar toe wil in de agenda zette.

5. Evaluatie

5.1. rapportage elke dag. 1 x per halfjaar groot overleg met meerdere diciplines

5.2. zorg leef plan van de cliënten bij houden

6. Doel

6.1. De komende 1 maand wordt mevrouw k gestimuleerd bij de persoonlijke verzorging waarvan minimaal 1 keer per week douchen. Dit wordt dagelijks gerapporteerd in het zorgplan

6.2. Mevrouw wordt de komende 2 maanden gestimuleerd om deel te nemen aan diverse activiteiten. Dit wordt gerapporteerd in het zorgplan