Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nieuwbouw Geo by Mind Map: Nieuwbouw Geo

1. Toegang

1.1. Plan van aanpak

1.2. Toegangsbeleid

1.3. Autorisatieplan

1.4. Implementatieplan

1.5. Uitrol combikaarten

2. Kantoren

2.1. Inrichting/ indelingen

2.2. Meubilair

2.2.1. Voorstel

2.2.2. Offertes opvragen

2.2.3. Mock up inrichten

2.2.4. Bestellen

2.3. DO Kantoorconcept

2.3.1. Detaillering stuk

2.3.2. Communicatie

2.3.3. Vastleggen gebruik van ruimtes

2.4. ICT

2.4.1. Voorzieningen ICT werkplekken

2.4.2. Telefonie

3. Onderwijszalen

3.1. Meubilair

3.1.1. Voorstel

3.1.2. Offertes opvragen

3.1.3. Bestellen

3.2. ICT

3.2.1. Voorzieningen OW plekken

3.3. AV Voorzieningen

4. Facilitaire processen

4.1. Post

4.2. Logistiek

4.3. Catering, banqueting, automaten

4.4. Afval

5. Verhuizen

5.1. Van-naarlijsten

5.2. Communicatie naar gebruikers

5.3. Contactpersoon Convoi

5.4. Offerte opvragen

6. Algemene ruimtes

6.1. Inrichting/ meubilair

6.2. AV Voorzieningen

6.3. Lockers

6.4. Postvakken

6.5. Garderobevoorzieningen