Nederlands hoofdstuk 2 lezen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nederlands hoofdstuk 2 lezen by Mind Map: Nederlands hoofdstuk 2 lezen

1. Letterlijk interview verslag : is antwoorden en vragen zo letterlijk mogelijk weergeven. Waarbij onbelangrijke zaken weglaten worden.

2. Het nu van een slot: Een conclusie geven - dus, daarom, dan ook Een samenvatting geven - kortom, samenvattend, om kort te gaan, al met al Een advies geven - het is raadzaam, het is beter

3. De inleiding van een interview verslag bevat : informatie over de geïnterviewde persoon.

4. Feiten zijn uitspraken die echt waar zijn en wat je kan bewijzen.

5. Een beschrijving van iets wat er echt is gebeurt kun je vinden in : nieuwsbericht, sportverslag, interview verslag.

6. Informatie die je kan vinden in een naslag kun je vinden in: encyclopedie, leertekst uit een schoolboek.

7. Uitleg die je kan uitvoeren kun je vinden in : handleiding bij een apparaat.

8. Het nut van een inleiding: Aandacht trekken - je wil dat de lezer de hele tekst afleest. Onderwerp noemen - de lezer weet waar de tekst overgaat. Aanleiding noemen - aangeven waarom de tekst is geschreven ( recente gebeurtenis). Mening van de schrijver geven Een samenvatting van de inhoud - in de rest van de tekst volgt de inhoud.

9. Samenvattend interview verslag : is vragen worden weglaten, antwoorden worden in eigen woorden samengevat en worden afgewisseld met letterlijke uitspraken van de geïnterviewde persoon.