Xéneros literarios

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Xéneros literarios by Mind Map: Xéneros literarios

1. Xénero lírico

1.1. Caracterízase no seu modo de ver, sentir e comprender o mundo.

2. Xénero narrativo

2.1. Son obras en prosa e poemas narrativos cunha voz narrativa, nun espazo e nun tempo determinados.

3. Xénero dramático

3.1. O xénero dramático presenta personaxes cunha utilización de diálogo.

4. Xénero didáctico

4.1. Son aqueles textos en prosa cuxo obxecto é a divulgación dun tema concreto.