Børne -og Ungeindsatser Torben Gregersen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Børne -og Ungeindsatser Torben Gregersen by Mind Map: Børne -og Ungeindsatser Torben Gregersen

1. CPP Iben Hundahl

1.1. BIB Teamleder Marie Pindstrup

2. Ung Vesthimmerland Erik Krogh Pedersen

2.1. 10.klasecenter + UMI skolen Henriette Qvist

2.2. UU Erik Krogh Pedersen

2.3. Ungdomsskolen Morten Birk

3. CKU Evan Nørgård

3.1. Kompenserende Specialundervisning

3.2. STU i Arden

3.3. Asylundervisning for voksne

4. Tandplejen Mette Strunge

5. Sundhedsplejen Lene Nørgaard

6. Limfjordsskolen Klaus Munch