Miranda de Bie 1OAO3AW

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Miranda de Bie 1OAO3AW by Mind Map: Miranda de Bie 1OAO3AW

1. POP's

1.1. Periode 6 + evaluatie en feedback

1.1.1. Verslag met 3 voorbeelden i.v.m. mijn individuele groei

1.2. Periode 8 + evaluatie en feedback

1.2.1. Verslag met 3 voorbeelden i.v.m. mijn individuele groei

1.3. Periode 10 + evaluatie en feedback

1.3.1. Verslag met 3 voorbeelden i.v.m. mijn individuele groei

2. STARRT's

2.1. 2 STARRT's van medestudent + mijn gegeven feedback

2.2. 2 STARRT's van mij + gekregen feedback van medestudent

2.3. Verslag: Wat heb ik geleerd?

3. Oefenartikel: 'Scholen maken misbruik van onderwijsassistenten'

3.1. Mijn persoonlijke mening

3.1.1. Gekregen feedback op mijn persoonlijke mening

4. Artikel: 'Zet jezelf centraal. Reflectie werkt.'

4.1. Mijn persoonlijke mening + gekregen feedback van een medestudent

4.2. Persoonlijke mening van een medestudent + mijn gegeven feedback

5. Actieplan examenproduct 3.1

6. STARRT eindreflectie examenproduct 3.1

7. Beoordeling