Det guddommelige

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Det guddommelige by Mind Map: Det guddommelige

1. Kristendom

1.1. Etik

1.1.1. De ti bud - ti bud skrevet af gud til moses i sten

1.1.2. Arvesyndnen - at man bliver født med synderne fra tideligere generationer og står til nåde for gud og jesus

1.1.3. Det dobbelte kærlighedsbud - de to største bud om kærlighed slået sammen

1.2. Erfaringer

1.2.1. Kontakt med gud gennem bøn - ved bøn siger kristendommen at man kommer tættere på gud, på den måde kan det være en almindelig eller ualmindelig religiøs oplevelse

1.3. Sociale aspekter

1.3.1. Danske folkekirke - her forgår mange sociale arrangementer som prædker og bøn

1.3.2. Kirkens kor - ofte altid sunget i kirken og indgår i fællesskab

1.3.3. Konfirmationen - bringer familie venner og andre bekendte til en fejring af kristen tro

1.4. Materielle ting

1.4.1. Kors - en meget vigtig marielt symbol for kristene

1.4.2. Rosenkrans - brugt til bøn

1.4.3. Kirken - det mest hellige sted for kristene

1.5. Myter

1.5.1. Syndefladsmyten - adam og eva

1.5.2. Jesusgenopstandelse - at jesus efter 3 dage genopstod efter at have været korsfæstet

1.5.3. Dommedagsmyten - jesus kommer igen, de døde rejser med de levende for at modtage deres dom

1.6. Ritualer

1.6.1. Dåb - når man døbes bliver man vakset af alle synder

1.6.2. Konfirmation - ved konfirmatoinen konfirmere man at den tro man bliver givet ved dåb er stadig den tro man har

1.6.3. Vielse - en amnd og en kvinde bliver ét kød

1.6.4. Bøn - ved bøn beder man til gud eller guds søn jesus

1.7. Læresætninger

1.7.1. Katekisme - fremstilling af religiøs lære

1.7.2. Bjergprædikenen - jesus står på et bjerg og fortolker de ti bud på en ny måde

1.7.3. Paulus’ brev til romerne - skrevet til en kristne menighed i rom

2. Buddhisme

2.1. Etik

2.1.1. De fem skandhaer - "jegets" legma

2.2. Erfaringer

2.2.1. Meditation - ved meditation kan man komme længere ind i sit eget sind og man får dybere klarhed og ro

2.3. Sociale aspekter

2.3.1. nonneklostre

2.3.2. munkeklostre - man trækker sig væk fra andre i samfundet og er kun sammen med andre munke

2.3.3. offeringer - man er tit i fællesskab når man beder og offrer til guderne

2.4. Materielle ting

2.5. Myter

2.5.1. Myten om buddha - hvordan han blev oplyst og hvordan han gav hans viden videre

2.5.2. Bodhisattva myter - hvordan de blev oplyst og hvordan de oplyser andre

2.6. Ritualer

2.6.1. Daglige ritualer

2.6.1.1. meditation

2.6.1.2. bøn

2.6.1.3. offer

2.6.2. Årstidsritualer

2.6.2.1. buddhas fødselsdag

2.6.2.2. nytårsfest

2.7. Læresætninger

2.7.1. Tripitaka/pali-kanon skrifterne - buddhas lære, klosterreglerne og systematiserede læresætninger

2.7.2. Bernares-talen - første tale buddha holdte

3. Hinduisme

3.1. Etik

3.1.1. Dharma - pligten til at gøre som forventet af en

3.1.2. Karma - læren om at gode gerninger fører til et bedre liv og onde gerninger fører til et dårligere liv

3.2. Erfaringer

3.2.1. AUM - en lyd som mantra bruges ved meditation og bøn

3.3. Sociale aspekter

3.3.1. Fælles offer altre - man deler sin tro og beder sammen med andre ved at dele et offer alter med en eller flere mennekser

3.3.2. Munkeordener - fællesskabe som bliver skabt af hinduer som går væk fra sammenfundet og lever sammen i et mukekloster

3.4. Materielle ting

3.4.1. Templer - hvor de beder til guderne og lægger offerne

3.4.2. AUM - helligt tegn som er mejslet ind i statuer

3.4.3. Bedekrans - lavet af træperler og brugt i bøn

3.5. Myter

3.5.1. Myten om Ganesha - hvordan hans far slog ham ned, hvordan han fik sit elefant hoved og hvorfor han er vigtig

3.5.2. Myterne om Shivafamilien - hvordan de indgår i mange andre myter og fortællinger

3.5.3. Myten om Krishna - underviser folk i dharma

3.6. Ritualer

3.6.1. Puja - et offer til en bestemt gud, indeholder mad

3.6.2. Darshan - ritualet at se en gud, eller gude billedet

3.6.3. Valfart - helligt rejse

3.6.4. Yoga og meditation - yoga og meditation er noget hinduerne gør hver dag, de bruger yoga og meditation til at næfme sig guderne og tilbede dem

3.7. Læresætninger

3.7.1. Vedaskrifterne - skrifter angående bøn og ritualer

3.7.2. Brahmanskrifterne - om guden brahma