Openluchtonderwijs

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Openluchtonderwijs by Mind Map: Openluchtonderwijs

1. Wat is openluchtonderwijs?

1.1. = een school waar het lesgeven zoveel mogelijk in de openlucht plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld door les te geven buiten een gebouw of in een gebouw waarvan wanden of ramen volledig kunnen worden verwijderd of geopend worden.

2. Waar kan je openluchtonderwijs vinden?

2.1. België

2.2. Finland

2.3. Noorwegen

2.4. Verenigd Koninkrijk

2.5. Nederland

2.6. Verenigde staten

2.7. Italië

2.8. Duitsland (eerste openluchtschool)

2.9. Afrika

3. Voordelen?

3.1. - Kinderen hebben meer contact met de buitenwereld. Gevolg: minder gedragsproblemen. - Aanmaken vitamine D - Ontwikkelen en oefenen van motorische vaardigheden - Betere ontwikkeling voor de ogen -> onderzoek China - Beweging: gezonde ontwikkeling van spierkracht, behendigheid en lenigheid - Goed tegen overgewicht - Minder kans op ziekten:  * Hartziekten  * Diabetes  * Ostheoporose  * Zwakke botten  * Immuunsysteem - Beter voor ADHD en ADD - Minder stress - Ontwikkeling natuurlijke creativiteit. - Bewegen -> herstel en aanmaken van hersencellen -> grote invloed op concentratievermogen van kinderen - KO's moeten hoger geschoold zijn. Dit is een voordeel omdat ze hierdoor een bredere kennis hebben. (Zie ook nadelen)

4. Nadelen?

4.1. - Duurder: In het openluchtonderwijs (zoals in Finland) werk je in kleinere groepen. Dit wil zeggen dat er dus meer onderwijzers moeten zijn. - KO's moeten hoger geschoold zijn. Dit is een nadeel omdat dit vaak veel moeilijker is waardoor minder mensen slagen. (Zie ook voordelen)

5. Onderzoeksvraag?

5.1. Zijn de ouders van mijn kleuters akkoord met het integreren van de werking van het openluchtonderwijs (zoals in Finland) in België?

6. Ontstaan?

6.1. 1904

6.2. Openluchtscholen waren vaak vooral bedoeld voor kinderen met TBC of aanleg daarvoor. Men meenden dat langdurig verblijf in de buitenlucht een gunstige invloed zou hebben op hun gezondheid.

7. Bronnen

7.1. (31 december 2013). In Finland is onderwijs gebaseerd op onbegrensd vertrouwen. Geraadpleegd op 27 oktober 2016 via https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/in-finland-is-onderwijs-gebaseerd-op-onbegrensd.395809.lynkx

7.2. (5 december 2012). Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind. Geraadpleegd op 20 oktober 2016 via http://www.openluchtschool1.nl/alles-over-onze-school/stichting-openluchtscholen

7.3. Bakker, N. (12 augustus 2013). ‘Gezonde buitenlucht’ en ‘krachtige voeding’: kinderen en de anti-tuberculosecampagne in Nederland (ca. 1910–1940). Geraadpleegd op 20 oktober 2016 via http://www.gewina-studium.nl/articles/10.18352/studium.8811/

7.4. De openluchtschool. Geraadpleegd op 23 oktober 2016 via  /react-text http://schoolportaal.be/een-school-kiezen/de-openluchtschool/

7.5. Een school in open lucht. Geraadpleegd op 25 oktober 2016 via https://www.klasse.be/archief/een-school-in-open-lucht/

7.6. Mynsberghe, E. (14 oktober 2014). Leren in de buitenlucht. Geraadpleegd op 28 oktober 2016 via http://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141013_01318926?utm_source=facebook

7.7. Oude Avenhuis, E. (4mei 2015). Finland; onderwijsparadijs waar bewegen op school centraal staat. Geraadpleegd op 12 oktober 2016 via /react-text http://www.tym.nl/finland-onderwijsparadijs-waar-bewegen-op-school-centraal-staat-19056/

7.8. Vaneechoutte, A. (18 februari 2014). Finland: punten geven is bij wet verboden. Geraadpleegd op 12 oktober 2016 via /react-text https://www.klasse.be/38624/onderwijs-finland-punten-geven-verboden/

7.9. Vaneechoutte, A. (27 april 2015). 6 verschilen tussen Vlaams en Fins onderwijs. Geraadpleegd op 12 oktober 2016 via /react-text https://www.klasse.be/1053/zes-verschillen-tussen-vlaams-en-fins-onderwijs-2/

8. België vs. Finland

8.1. België:

8.1.1. Werking:

8.1.1.1. - Ramen staan dagelijks open. - Kinderen dragen veel kledij (laagjes). - Kouder dan 15 graden -> raam blijft open, vloerverwarming gaat op. - Bij mistig weer of overdreven regen gaat de raam wel dicht.

8.1.1.1.1. - Lessen duren 45 minuten en telkens 15 min pauze. - Om 14u moeten ze ten laatste naar huis. - Geen onderwijsinspectie. - Docenten ontwikkelen zelf lessen naar het kunnen van de leerlingen (geen ontwikkelingsdoelen). - Minder testen - bij wet verboden om in de eerste jaren er een cijfer op te plakken. - Docenten moeten een pedagogisch masterdiploma hebben. - Docenten hebben altijd dezelfde kas van 1ste - 6de leerjaar. - Onderwijs gebaseerd op vertrouwen.

8.1.2. Verschillende problemen:

8.1.2.1. Vele ouders weten niet dat dit onderwijssysteem bestaat.

8.1.2.2. Ouders zijn niet genoeg ingelicht over dit onderwijssysteem.

8.1.2.3. Ouders zijn wel geïnteresseerd maar België heeft geen plaats voor dit soort onderwijs.

8.1.2.4. Ouders zijn te conservatief.

8.2. Finland:

8.2.1. Werking: