Treenigheten

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Treenigheten by Mind Map: Treenigheten

1. Den hellige ånd GIR DEL I

1.1. Gir del i

1.2. Talsmannen

1.2.1. Joh 14:16

1.2.1.1. Joh 16:12-15

1.3. Skapelsen - "Vi"

1.3.1. 1.Mos 1:2

1.3.1.1. 1.Mos 1:26-27

1.4. Bolig troende

1.4.1. Joel 3:1ff

1.5. Åpenbare evangeliet

1.5.1. 1.kor 2:11-13

1.5.1.1. 1.kor 1:18

1.5.2. Lov evangelium

1.5.2.1. Joh 16:7ff

1.6. Bekjennelsene

1.6.1. Troen art 3 (s.19)

2. Sønnen UTFØRER

2.1. Utfører/Fullfører

2.2. Skapelse

2.2.1. "Ordet"

2.2.1.1. Joh 1:3

2.2.1.1.1. Ords 8:22

2.2.2. Alt (u)synelig

2.2.2.1. Kol 1:16

2.3. Frelsesverk

2.3.1. Mellom Faderen Sønnen

2.3.1.1. Jes 53

2.4. Histøriens løp

2.4.1. Ef 1:22-23

2.5. Bekjennelsene

2.5.1. Troen 2.art (s.17)

2.5.2. CA pkt 3 (s.60)

3. Faderen PLANLEGGER

3.1. Initiativ

3.1.1. Planlegger

3.1.1.1. Joh 7:16, 14:10

3.2. Skaper ved

3.2.1. Sitt ord

3.2.1.1. 1.Mos

3.2.1.2. Joh 1

3.2.1.2.1. Jesus er Ordet

3.2.1.3. Også i dag

3.2.1.3.1. Rom 10:17

3.2.1.3.2. Hebr 4:12

3.3. Bekjennelsene

3.3.1. Troen 1.art (s.16)

4. Krevende begripe

4.1. Alltid en og tre

4.2. Vanskelig logikk

4.2.1. Likevel ikke usann

4.3. Athanasianske 15-19

4.4. Èn Gud

4.4.1. 5.Mos 6:4

4.5. Nye begrep

4.5.1. Treenighet

4.5.1.1. Tertullian

4.5.2. "Vesen"

5. Treenigheten GT

5.1. Se

5.2. Omtale som tre

5.2.1. 1.Mos 18:1-10

5.3. Sender/bli sendt

5.3.1. Sak 2:14-15

5.4. To personer

5.4.1. Allmakt

5.4.1.1. Dan 7:13-14

5.4.1.1.1. Matt 16:27

5.5. Den hellige ånd

5.5.1. Lære/vitne

5.5.1.1. Neh 9:20-30

6. Nevnt sammen NT

6.1. Matt. 3:16-17

6.1.1. Jesu dåp

6.2. Matt 28:19

6.2.1. Misjonsbefalingen

6.3. 2.Kor 13:13

6.3.1. Nådehilsen