Thema 1 Inleiding in de biologie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thema 1 Inleiding in de biologie by Mind Map: Thema 1 Inleiding in de biologie

1. Organismen

1.1. Chromosonen

1.1.1. DNA

1.1.1.1. Gen

1.1.1.1.1. Bevat 1 of deel erfelijke eigenschap

1.1.1.1.2. Genexpressie

1.2. Autotrofe organismen

1.2.1. maken eigen voedsel

1.2.2. Leggen zonlicht vast in chemische enegie

1.2.2.1. Fotosynthese

1.3. Heterotrofe organismen

1.3.1. Verbruiken chemische energie

1.3.1.1. Ontstaat

1.3.1.1.1. Energiestroom

1.3.1.1.2. Kringloop van stoffen

1.4. Levensverschijnselen

1.4.1. Stofwisseling

1.4.1.1. Enzymen

1.4.1.1.1. katalyseren chemische reactie

1.4.2. Groei

1.4.2.1. (meer massa)

1.4.3. Ontwikkelen

1.4.3.1. (verandering gedaante)

1.4.4. Voortplanting

1.4.4.1. (vindt bevruchting plaats)

1.5. Soort

1.5.1. Levenscyclus

1.6. Individu

1.6.1. levensloop

1.6.1.1. Eindigt met de dood

2. Biologische eenheden

2.1. Niveaus van de biologie

2.1.1. Biosfeer

2.1.1.1. Ecosysteem

2.1.1.1.1. levensgemeenschap

2.2. Zelfregulatie

2.2.1. Voorbeeld

2.2.1.1. Herstel schade

2.2.1.2. Verdedigen indringers

2.3. Zelforganisatie

2.3.1. Ontstaan nieuwe structuren

2.3.1.1. Voorbeeld

2.3.1.1.1. Cellen tot weefsel

2.3.1.1.2. ontstaan nieuwe emergten eigenschappen

2.3.2. Ordening

2.3.2.1. Zie niveaus van de biologie

2.3.3. Vorm

2.3.3.1. Bijbehorende

2.3.3.1.1. Functie

2.3.3.2. Voorbeeld

2.3.3.2.1. Orka

2.4. Interactie

2.4.1. Voorbeeld

2.4.1.1. Reageren moleculen en cellen

2.4.1.2. zenuwcellen signalen afgeven spieren

2.5. Reproductie

2.5.1. Reproduceren(vermeerderen)

2.5.1.1. Celniveau

2.5.1.1.1. Celdeling

2.5.1.2. Organismen niveau

2.5.1.2.1. voortplanten

2.6. Evolutie

2.6.1. Natuurlijke selectie

2.6.1.1. Beste aanpassen overleven

2.6.2. Reproductieve isolatie

2.6.2.1. Populatie gescheiden wordt

2.6.2.1.1. genetische variatie

2.6.3. Evolutie theorie

2.6.3.1. Charles Darwin

3. Diversiteit leven op aarde

3.1. Eukaryoten

3.1.1. Planten

3.1.2. Schimmels

3.1.3. Dieren

3.1.4. Protisten

3.1.4.1. Staat nog onder discussie

3.2. prokaryoten

3.2.1. Archaea

3.2.1.1. Leven onder extreme omstandigheden

3.2.1.2. Geen kern

3.2.1.3. Eencellig

3.2.2. Bacteriën

3.2.2.1. Geen kern

3.2.2.2. Eencellig

4. Natuurwetenschappelijk Onderzoek

4.1. Onderzoek

4.1.1. Beschrijvend onderzoek

4.1.1.1. Verzamelt

4.1.1.1.1. Observatsies

4.1.1.1.2. Metingen

4.1.1.2. Inductie

4.1.1.2.1. Vanuit observaties

4.1.2. Hypothesetoetsend onderzoek

4.1.2.1. Opbouw onderzoek

4.1.2.1.1. 1. Observatie

4.1.2.1.2. 2. Probleemstelling

4.1.2.1.3. 3. Hypothesevorming

4.1.2.1.4. 4. Experimentele Fase

4.1.2.1.5. 5. Resultaten

4.1.2.1.6. 6. Conclusie

4.1.2.2. Deductie

4.1.2.2.1. Vanuit theorie

4.1.3. literatuuronderzoek

4.1.3.1. Op basis van bestaande informatie

4.2. Ontwerponderzoek

4.2.1. ontwerpen van een product

4.3. Theorie

4.3.1. Generatio spontana

4.3.1.1. Vanuit dode of levenloze materie organismen ontstaan

4.4. Modelleren

4.4.1. Versimpelen werkelijkheid