Інформаційні технології

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інформаційні технології by Mind Map: Інформаційні технології

1. Компьютери

1.1. Методи класифікації компьютерів

1.1.1. Класифікація за призначенням

1.1.1.1. великі електронно-обчислювальні машини (ЕОМ);

1.1.1.1.1. Великі ЕОМ (Main Frame) Застосовують для обслуговування великих галузей народного господарства. Вони характеризуються 64-розрядними паралельно працюючими процесорами (кількість яких досягає до 100), інтегральною швидкодією до десятків мільярдів операцій за секунду, багатокористувацьким режимом роботи. Домінуюче положення у випуску комп'ютерів такого класу займає фірма IBM (США). Найбільш відомими моделями супер-ЕОМ є: IBM 360, IBM 370, IBM ES/9000, Cray 3, Cray 4, VAX-100, Hitachi, Fujitsu VP2000.

1.1.1.2. міні ЕОМ;

1.1.1.2.1. Міні ЕОМ Подібна до великих ЕОМ, але менших розмірів. Використовують на великих підприємствах, наукових закладах і установах. Часто використовують для керування виробничими процесами. Характеризуються мультипроцесорною архітектурою, підключенням до 200 терміналів, дисковими запам'ятовуючими пристроями, що нарощуються до сотень гігабайт, розгалуженою периферією. Для організації роботи з мініЕОМ, потрібен обчислювальний центр, але менший ніж для великих ЕОМ.

1.1.1.3. мікро ЕОМ;

1.1.1.3.1. Міні ЕОМ Подібна до великих ЕОМ, але менших розмірів. Використовують на великих підприємствах, наукових закладах і установах. Часто використовують для керування виробничими процесами. Характеризуються мультипроцесорною архітектурою, підключенням до 200 терміналів, дисковими запам'ятовуючими пристроями, що нарощуються до сотень гігабайт, розгалуженою периферією. Для організації роботи з мініЕОМ, потрібен обчислювальний центр, але менший ніж для великих ЕОМ.

1.1.1.4. персональні комп'ютери.

1.1.1.4.1. Персональні комп'ютери Бурхливий розвиток набули в останні 20 років. Персональний комп'ютер (ПК) призначений для обслуговування одного робочого місця і спроможний задовольнити потреби малих підприємств та окремих осіб. З появою Інтернету популярність зросла значно вище, оскільки за допомогою персонального комп'ютера можна користуватись науковою, довідковою, навчальною та розважальною інформацією.

1.1.2. Класифікація по рівню спеціалізації

1.1.2.1. універсальні;

1.1.2.2. спеціалізовані.

1.1.3. Класифікація за розміром

1.1.3.1. настільні (desktop);

1.1.3.2. портативні (notebook);

1.1.3.3. кишенькові (palmtop).

1.2. Програмне заезпечення

2. Інформація. Інформаційні технології

2.1. Інформаційні процеси

2.2. Властивості Інформації

2.3. Види інформації

3. Авторське право (copyright)

3.1. Інформаційна культура виражається у

3.1.1. у конкретних навичках з використання технічних пристроїв (від телефону до персонального комп'ютера і комп'ютерних мереж);

3.1.2. у конкретних навичках з використання технічних пристроїв (від телефону до персонального комп'ютера і комп'ютерних мереж);

3.1.3. в умінні добувати інформацію з різних джерел: як з періодичної преси, так і з електронних комунікацій, представляти її в зрозумілому вигляді і вміти її ефективно використовувати;

3.1.4. в опануванні основами аналітичного опрацювання інформації;

3.1.5. в умінні працювати з різною інформацією;

3.1.6. у знанні особливостей інформаційних потоків у своїй галузі діяльності.

3.2. Авторське право

3.2.1. Поняття «авторського права» з'явилось ще у XVII столітті. Перший патентний закон було прийнято у 1623 році, а прообраз сучасного копірайта -- «Статут Анни» -- у 1710 році. Перший прецедент застосування принципів копірайта на теренах колишнього Радянського Союзу мав місце у 1931 році. Саме тоді відомий співак-емігрант Федір Шаляпін відсудив у Радянського комерційного бюро у Парижі 10 тисяч франків за незаконне тиражування його пісень у СРСР. Саме з цього часу незаконне привласнення авторських прав отримало назву «піратство».

4. Етапи становлення IT

4.1. Етапи

5. Кодування інформації

5.1. Кодування - це утворення і надання кодового позначення об'єктам класифікації та класифікаційним угрупованням

5.2. Декодування — це операція, за своєю мети зворотний кодування. Так, при ньому, за заздалегідь визначеним кодом, знаходять відповідну інформацію або об’єкт. Прикладом такої роботи може послужити приклад з телефонами. Так, коли відбувається набір номера (а по суті, передається код у вигляді електричних сигналів), він надходить на автоматизовану телефонну станцію. Там він декодується, і техніка «дізнається», що необхідно абоненту. В цілому, декодування – це досить складний процес, але якщо добре вдуматися в його суть, зрозуміти, що і як відбувається, не складе труднощів.

6. Двійкова система

6.1. Двійкова система числення — це позиційна система числення, база якої дорівнює двом та використовує для запису чисел тільки два символи: зазвичай 0 (нуль) та 1 (одиницю). Числа, представлені в цій системі часто називають двійковими або бінарними числами. Завдяки тому, що таку систему доволі просто використовувати в електричних схемах, двійкова система отримала широке розповсюдження у світі обчислювальних пристроїв.