Inleiding in de biologie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Inleiding in de biologie by Mind Map: Inleiding in de biologie

1. Wat is biologie?

1.1. Andere wetenschappen

1.1.1. Biochemie

1.1.2. Bio-informatica

1.1.3. Biomedische wetenschappen

1.1.4. Biofysica

1.1.5. Paleontologie

1.2. Organismen

1.2.1. Levensverschijnselen

1.2.1.1. Voortplanting

1.2.1.2. Stofwisseling

1.2.1.3. Groeien

1.2.1.4. Ontwikkelen

1.2.1.5. Ademhaling

1.2.2. Planten/dieren/mensen

1.2.2.1. Elk individu heeft levensloop

1.2.2.2. Elke soort heeft levenscyclus

1.3. In de maatschappij - geeft inzicht in:

1.3.1. Voeding

1.3.2. Voedselzekerheid

1.3.3. Gezondheid

1.3.4. Duurzame ontwikkeling

1.3.5. Energie

1.3.6. Veiligheid

1.4. Darmflora

1.4.1. Meeste micro-organismen in dikke darm

1.4.2. Bestaat uit drie typen entero bacteriën

2. Organisatieniveaus

2.1. Opbouw van biologische eenheden

2.1.1. 1. Molecuul

2.1.2. 2. Organel

2.1.3. 3. Cel

2.1.4. 4. Weefsel

2.1.5. 5. Orgaan

2.1.6. 6. Organenstelsel

2.1.7. 7. Organisme

2.1.8. 8. Populatie

2.1.9. 9. Levensgemeenschap

2.1.10. 10. Ecosysteem

2.1.11. 11. Biosfeer

2.2. Prokaryoot

2.2.1. één cellig zonder celkern

2.3. Eukaryoot

2.3.1. wel celkern

3. Hoofdthema's

4. Ordening van de diversiteit van leven

5. Natuurwetenschappelijkonderzoek

6. Onderzoeksaanpak