Doelen verwezenlijken

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Doelen verwezenlijken by Mind Map: Doelen verwezenlijken

1. Doelstellingen

1.1. Lange termijn

1.2. Korte termijn

2. Duurzaamheidsdoelstellingen

2.1. Craddle to craddle

2.1.1. bedrijfsfilosofie waarbij wordt gestreefd dat gebruikte materialen na hun leven in  het ene product nuttig kunnen worden ingezet in een ander product.

2.2. levenscyclusanalyse

2.2.1. een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende de hele levenscyclus, dat wil zeggen: winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking.

3. Maatschappelijk Ondernemen

3.1. People

3.2. Planet

3.3. Profit

4. Financiële doelstellingen

4.1. Winst

4.2. Omzet

4.3. Solvabiliteit

4.3.1. een financieel kengetal dat de verhouding aangeeft tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans

4.4. Liquiditeit

4.4.1. geeft aan in welke mate een onderneming aan haar lopende schulden kan voldoen

5. Niet financiële doelstellingen

5.1. Groei

5.2. Synergie

5.2.1. Een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen

5.3. Klanttevredenheid

5.4. Loyaliteit

5.5. Milieudoelstellingen

5.6. Kwaliteit

6. Kwaliteitsmanagementsystemen

6.1. letten op kwaliteit producten of diensten

6.2. letten op kwaliteit medewerkers

6.3. letten op kwaliteit service

6.4. ISO

6.4.1. Internationaal Organization Standardization

6.5. INK

6.5.1. Instituut Nederlandse kwaliteit

7. Management

7.1. Missie

7.2. Visie

7.3. Strategie