การจำแนกประเภทของผัก

Keep track of all your to-dos for school with this template. You can turn all assignments into tasks using the task widget, set priorities, deadlines and mark progress.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจำแนกประเภทของผัก by Mind Map: การจำแนกประเภทของผัก

1. 1.การจำแนกผักตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

1.1. ตระกูลกระหล่ำ ได้แก่ กะหล่ำดาว กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี กวางตุ้ง คะน้า

1.1.1. Text book p. 55-60

1.1.2. Joseph Conrad "Heart of Darkness"

1.2. ตระกูลแตง ได้แก่ แตงกวา แตงเทศ แตงโม ตำลึง น้ำเต้า

1.3. ตระกูลถั่ว ได้แก่ กระถิน แค ชะอม ถั่วแขก ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา มันแกว โสน

1.4. ตระกูลมะเขือ ได้แก่ พริก พริกยักษ์ พริกหวาน มะเขือ มะเขือเทศ มะแว้ง

1.5. ตระกูลอื่นๆ ได้แก่ ข้าวโพด ขึ้นฉ่าย เครื่องเทศ ผักกาดหอม ผักชี ผักบุ้งจีน

2. 2.การจำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภค

2.1. ราก

2.1.1. รากแก้ว ได้แก่ แครอท ผักกาดหัว เทอร์นิพ

2.1.2. รากแขนง ได้แก่ มันเทศ

2.2. ลำต้น

2.2.1. ลำต้นเหนือดิน ได้แก่ กะกล่ำป่ม หน่อไม้ฝรั่ง

2.2.2. ลำต้นใต้ดิน ได้แก่ ขิง ข่า เผือก มันฝรั่ง

2.3. ใบ

2.3.1. ตระกูลหอม ได้แก่ กระเทียม กระเทียมต้น หอมแดง หอมแบ่ง หัวหอมใหญ่

2.3.2. กลุ่มใบกว้าง ได้แก่ กะหล่ำปลี คะน้า ปวยเล้ง ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอม

2.4. ดอก

2.4.1. ตาดอกอ่อน ได้แก่ กะหล่ำดอก บล็อกโคลี

2.4.2. ดอกแก ได้แก่ แค โสน

2.5. ผล

2.5.1. ผลอ่อน ได้แก่ กระเจี๊ยวเขียว ข้าวโพดฝักอ่อน แตงกวา ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา บวบเหลี่ยม มะเขือ มะระ

2.5.2. ผลแก่ ได้แก่ ตระกูลแตง เช่น แตงเทศ แตงโม ฟักทอง ผักตระกูลมะเขือ ได้แก่ พริก มะเขือเทศ

3. 3.จำแนกตามฤดูปลูกที่เหมาะสม

3.1. ผักฤดูหนาว ได้แก่ กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี กระเทียม แครอท บล็อกโคลี ผักกาดหัว มันฝรั่ง และหอมหัวใหญ่

3.1.1. New vocabulary

3.2. ผักฤดูร้อน ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดหวาน ผักตระกูลแตงทุกชนิด ผักตระกูลมะเขือทั้งหมด ยกเว้น พริกยักษ์ พริกหวาน สำหรับผักตระกูลถั่ว ยกเว้น ถั่วลันเตา

3.3. ผักฤดูฝน ได้แก่ ผักตระกูลแตงทั้งหมด ยกเว้น แตงเทศ ผักตระกูลมะเขือและถั่วฝักยาว ผักกลุ่มนี้เจริญเติบโตได้ผลดีในทุกฤดู