Doelen verwezenlijken

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Doelen verwezenlijken by Mind Map: Doelen verwezenlijken

1. Waarde toevoegen

1.1. Bruto & netto waarde toevoegen

1.2. Analyseren van de waardeketen

1.2.1. Primaire activiteiten

1.2.1.1. Ingaande logistiek

1.2.1.2. Operaties

1.2.1.3. Uitgaande Logistiek

1.2.1.4. Marketing en Verkoop

1.2.1.5. Service en Dienstverlening

1.2.2. Ondersteunende activiteiten

1.2.2.1. Infrastructuur

1.2.2.2. Management menselijk kapitaal

1.2.2.3. Technologieontwikkeling

1.2.2.4. Verwerving

1.3. Waardestrategieën Treacy en Wiersema

1.3.1. Operational excellence

1.3.2. Product leadership

1.3.3. Customer intimacy

2. Vormen van een missie, visie, strategie

2.1. Missie

2.1.1. 'Mission Statement'

2.1.1.1. Bezinning over activiteiten

2.1.1.2. Motiveren werknemers

2.1.1.3. Creëren bepaald imago

2.2. Principes

2.2.1. Normen en waarden van het bedrijf

2.3. Visie

2.3.1. Langetermijnperspectief

2.3.2. Invloed op de organisatie uitoefenen

2.3.2.1. Motiveren medewerkers

2.3.2.2. Focussen medewerkers op relevantie activiteiten

2.3.2.3. Scheppen kader voor werkwijze medewerkers

2.3.3. Kenmerken

2.3.3.1. Bedrijf heeft maar 1 visie

2.3.3.2. Visie is uitgebreider dan een missie

2.3.3.3. Visie is een duidelijk beeld van de toekomst voor de organisatie

2.4. Strategie

2.4.1. Generieke strategie benadering Porter

2.4.1.1. Kostenleiderschapsstrategie

2.4.1.2. Differentiatiestrategie

2.4.1.3. Focusstrategie

3. Financiële doelstellingen behalen

3.1. Winst

3.1.1. Tantiémes

3.1.2. Bonussen

3.1.3. Dividend

3.1.4. Reserves

3.2. Omzet

3.2.1. Rentabiliteit

3.2.1.1. RTV = NW / TV

3.2.2. Solvabiliteit

3.2.2.1. Solvabiliteitsratio = EV / TA

3.2.3. Liquiditeit

3.2.3.1. Current ratio = VLA / VLP

4. Niet-financiële doelstelling behalen

4.1. Prestatie-indicatoren

4.1.1. Groei

4.1.2. Synergie

4.1.3. Marktaandeel

4.1.4. Naambekendheid

4.1.5. Klantloyaliteit

4.1.6. Milieudoelstellingen

4.2. Kwaliteit leveren

4.2.1. Demingcirkel

4.2.1.1. Plan

4.2.1.2. Do

4.2.1.3. Check

4.2.1.4. Act

4.3. Ideële doelstellingen behalen

4.3.1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

4.3.1.1. People

4.3.1.2. Planet

4.3.1.3. Profit

4.4. Duurzaamheid

4.4.1. Manieren voor het duurzaam ondernemen

4.4.2. Cradle to Cradle

4.4.3. Levenscyclusanalyse

4.4.4. Klimaat en energie