Get Started. It's Free
or sign up with your email address
information by Mind Map: information

1. інформаційні технології

1.1. сукупність методів, виробничих і програмно-технологічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збирання, зберігання, обробку, висновок і поширення інформації. Інформаційні технології призначені для зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів

1.1.1. Види інформаційніх технологій

1.1.1.1. інформаційна технологія опрацювання даних

1.1.1.2. Інформаційна технологія керування

1.1.1.3. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень

1.1.1.4. Інформаційна технологія експертних систем

1.2. Технології, що забезпечують та підтримують інформаційні процеси

1.2.1. роцеси пошуку

1.2.2. збору

1.2.3. передачі

1.2.4. збереження

1.2.5. накопичення

1.2.6. тиражування інформації та процедури доступу до неї

1.3. Історія

1.3.1. Початок розвитку — з 1960-х років XX століття, разом з появою і розвитком перших інформаційних систем.

1.3.2. Інвестиції в інфраструктуру та сервіси Інтернету викликали бурхливе зростання галузі ІТ наприкінці 1990-х років XX століття.

1.3.3. Основоположником ІТ в Україні й у колишньому Радянському Союзі став В. М. Глушков, засновник всесвітньовідомого Інституту кібернетики НАН України, що носить зараз його ім'я[1].

2. апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи

2.1. апаратне забеспечення

2.1.1. комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.

2.1.1.1. сукупність технічних і програмних засобів, що дозволяє автоматизувати виконання комплексу завдань і забезпечує функціонування електронних інформаційних ресурсів та інформаційних систем.

2.1.2. Апаратно-програмний комплекс

2.1.3. Основні блоки персонального комп'ютера

2.1.3.1. В основному персональний комп'ютер складається з трьох частин: - клавіатури -монітора (дисплея). -Системного блоку також присутні - електронні схеми, які управляють роботою комп'ютера (мікропроцесор, оперативна пам'ять, контролери зовнішніх пристроїв та ін.) - блок живлення; - накопичувачі (дисководи) для гнучких магнітних дисків; - накопичувач на жорсткому магнітному диску (вінчестері). Процесор Оперативна пам'ять  Інші види пам'яті: - надоперативна (надшвидка, Cache Memory); - постійна (Basic Input-Output System, BIOS); - напівпостійна ( Complementary Metal-Oxide Semiconductor, CMOS); відеопам'ять. Клавіатура Миша Дисководи Жорсткий диск (вінчестер)  Монітор  Принтер

2.2. програмне забезпечення

2.2.1. сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм

2.2.1.1. Розрізняють системне програмне забезпечення (зокрема, операційна система, транслятори, редактори, графічний інтерфейс користувача); прикладне програмне забезпечення, що використовується для виконання конкретних завдань, наприклад, статистичне програмне забезпечення; інструментальне програмне забезпечення (комп'ютерні програми, призначені для проектування, розробки, адміністрування і супроводження системного та прикладного програмного забезпечення). Виконання програмного забезпечення комп'ютером полягає у маніпулюванні інформацією та керуванні апаратними компонентами комп'ютера. Наприклад, типовим для персональних комп'ютерів є відтворення інформації на екран та отримання її з клавіатури. Програмне забезпечення (software) та апаратне забезпечення (hardware) — це два комплементарні компоненти комп'ютера, причому межа між ними нечітка: деякі фрагменти програмного забезпечення на практиці реалізуються суто апаратурою мікросхем комп'ютера, а програмне забезпечення, в свою чергу, здатне виконувати (емулювати) функції електронної апаратури. По суті, призначення програмного забезпечення полягає в керуванні як самим комп'ютером так і іншими програмами та маніпулюванні інформацією.

2.3. https://youtu.be/D6nqiCBVYm8

3. інформаційна система

3.1. засоби передачі відповідних даних та повідомлень

3.2. комунікаційна система, що забезпечує збирання, пошук, оброблення та пересилання інформації

3.2.1. засоби фіксації і збору інформації

3.2.2. засоби збереження інформації

3.2.3. засоби аналізу, обробки і представлення інформації

3.2.4. рппнпррпакуі  мппаппакерппнк

3.3. Інформацíйна систéма (англ. Information system) — сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

4. Информа́ция (от лат. informātiō — «разъяснение, представление, понятие о ч.-л.», от лат. informare — «придавать вид, форму, обучать; мыслить, воображать») — сведения, независимо от формы их представления[1], воспринимаемые человеком или специальными устройствами как отражение фактов материального мира в процессе коммуникации