Leefbaarheid

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Leefbaarheid by Mind Map: Leefbaarheid

1. Leefgebieden van dieren

2. Behoeftes van mensen

2.1. Theoretisch

2.1.1. De fysiologische behoeftes

2.1.2. Veiligheid

2.1.3. Sociale behoeftes

2.1.4. Egocentrische behoeftes

2.1.5. Zelfactualisatie

2.2. Praktisch

2.2.1. Openbaar groen en water

2.2.1.1. Openbaar groen

2.2.1.1.1. Kijkgroen

2.2.1.1.2. Publiek groen

2.2.1.2. Privé groen

2.2.1.2.1. Zichtbaar vanuit openbare ruimte

2.2.1.2.2. Onzichtbaar vanuit openbare ruimte

2.2.1.3. Wildgroei

2.2.2. Woningdichtheid en bevolkingsdichtheid

2.2.2.1. Type huizen

2.2.3. Levendigheid en aantrekkelijkheid

2.2.4. Criminaliteit en vandalisme

2.2.4.1. Aantal aanhoudingen

2.2.5. Sociale veiligheid

2.2.5.1. Arbeidsveiligheid

2.2.5.2. Externe veiligheid Risico lopen zonder dat je er direct mee te maken hebt

2.2.5.2.1. Bestaande risicobronnen

2.2.5.3. Consumentenveiligheid

2.2.5.4. Patientenveiligheid

2.2.5.5. Transportveiligheid

2.2.6. Verkeersveiligheid

2.2.6.1. Absolute objectieve verkeersveiligheid

2.2.6.1.1. Aantal Verkeersslachtoffers

2.2.6.2. Relatieve objectieve verkeersveiligheid

2.2.6.2.1. Verkeersslachtoffers per aantal verkeersbewegingen

2.2.7. Milieu

2.2.7.1. Verloedering

2.2.7.1.1. Vandalisme

2.2.7.1.2. Nalatigheid

2.2.7.2. Geluidsoverlast

2.2.7.3. Wateroverlast

2.2.7.4. Grondvervuiling

2.2.7.5. Ecologie

2.2.7.5.1. Ecologische hoofdstructuur

2.2.8. Aantal verhuisbewegingen per jaar

2.2.9. Percentage eigen woningen

2.2.10. Gemiddeld besteedbaar inkomen

2.2.11. Bevolkingssamenstelling

2.2.11.1. Leeftijd

2.2.11.2. Afkomst

2.2.11.3. Inkomen

2.2.11.4. Aantal kinderen

2.2.12. Aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen.

2.2.12.1. Nabijheid, Bereikbaarheid

2.2.12.1.1. Openbaar vervoer

2.2.12.1.2. Snel verkeer

2.2.12.1.3. Langzaam verkeer

2.2.12.1.4. Parkeerplaatsen

2.2.12.2. Kwaliteit van de voorzieningen

2.2.12.2.1. Drempelwaarde

2.2.12.2.2. Aanbod - Vraag

2.2.12.2.3. Reikweidte

2.2.12.3. Aanwezigheid van Voorzieningen

2.2.12.3.1. Onderwijsinstellingen

2.2.12.3.2. Supermarkten

2.2.12.3.3. Zorginstellingen

2.2.12.3.4. Detailhandel

2.2.12.3.5. Recreatievoorzieningen

3. Gepercipeerde leefbaarheid Waardering van de omgeving door de bewoners.

4. Veronderstelde leefbaarheid Ondersteuning van de omgeving door de bewoner

5. Kennelijke leefbaarheid, De mix tussen gepercipieerde leefbaarheid en veronderstelde leefbaarheid