Artikel Develop

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Artikel Develop by Mind Map: Artikel Develop

1. Literatuur

1.1. Marshall Mcluhan ((diverse publicaties)

1.2. Marcel Mirande (De onstuitbare opkomst van de leermachine)

1.3. Prenskey (diverse publicaties)

1.4. Veen (diverse publicaties)

1.5. Joost Robben (artikel juni 2008)

1.6. Quinn & Conner (Engaging Learning)

1.7. Boschma & Groen (Generatie Einstein)

1.8. Steyaert et al (jaarboek ICT en samenleving, 2007)

1.9. Jay Cross (Informal learning)

1.10. Harm Weistra (rapport voor LearningGuide over Informal learning)

1.11. Karl Kapp (Gadgets, Games and Gizmos for Learning)

1.12. Clark & Mayer (e-Learning and the Science of Instruction)

1.13. Nijs & Peeters (Imagineering, het creëren van belevingswerelden)

1.14. Dan Pink (A Whole New Mind)

2. Opzet Marcel

2.1. Titel

2.2. Strekking

2.2.1. Veranderingen treden in beperkt tempo op in bepaalde leersituaties.

2.3. Onderwerpen

2.3.1. Verhouding didactiek en technologie

2.3.2. Technologische vernieuwingen in het verleden

2.3.2.1. hebben leren niet revolutionair veranderd

2.3.2.2. Kern leren hetzelfde gebleven

2.3.2.3. Voorbeelden TV, video, computer

2.3.2.4. Steeds verwachting voor heel ander onderwijs maar in praktijk erg langszaam

2.3.2.5. Mensen veranderen niet snel

2.3.2.6. Tehcniek beinvloed wel maar veroorzaakt op beperkte snelheid veranderingen

2.3.2.7. Ook voorbeelden buiten e-Learning noemen

2.3.2.7.1. Vervoer

2.3.2.7.2. Huishouding

2.3.2.7.3. Communicatie

2.3.3. Web2.0

2.3.3.1. Idee dat techniek niet verschil maakt maar relaties en actie

2.3.3.2. Niet over 1 kam

2.3.3.2.1. Gaming

2.3.3.2.2. Profielsites

2.3.3.2.3. YouTube

2.3.3.2.4. Bloggen/Twitter

2.3.3.2.5. Wiki

2.3.3.2.6. RSS

2.3.3.3. Leren is produceren, remixen, delen

2.3.4. Discussie over gaming

2.3.4.1. Mening is dat gaming verandert

2.3.4.2. Maar zijn de kernelementen niet dezelfde? (puntenboek)

2.3.5. Wat verandert?

2.3.5.1. Verschil leren in onderwijs en bedrijdfsleven

2.3.5.1.1. onderwijs veel nadruk op didactiek van samenwerkend leren

2.3.5.1.2. Bedrijven: zelfstudie

2.3.5.2. Formeel/informeel leren

2.3.5.2.1. Rol technologie in formeel leren

2.3.5.2.2. Rol technologie in informeel leren

2.3.5.3. Vormen

2.3.5.3.1. Wiki (case CIA), tool is volgend op trend maar verandert wel leren

2.3.5.3.2. RSS, verandert

2.3.5.3.3. Twitteren en bloggen, verandert deels

2.3.5.3.4. Mobiel leren verandert

2.3.5.3.5. Gaming, ELO, Vitueel werelden, toetsen, portfolio verandert niet wezenlijk

2.3.5.4. Schaal, frequentie en snelheid waarop communicatie plaatsvindt

2.3.5.5. Verwachtingen van gebruikers

2.3.5.5.1. Open source

2.3.5.5.2. Open content

2.3.5.5.3. Business model

2.3.6. Conclusie

2.3.6.1. Verandert wel

2.3.6.2. Vooral in informeel leren

2.3.6.3. Met bepaalde technologie die impliciet een nieuwe visie hebben (wiki, twitter, blog,...)

2.3.6.4. Verandert vrij geleidelijk

2.3.6.5. Langzaam verandert wel de kern (delen, open, etc,) van leren en onderwijs

3. Vragen en eisen aan artikel

3.1. Vragen in stuk - Wat zijn die nieuwe technologieën, waar komen ze vandaan, wat houden ze in? - Wat kunnen deze nieuwe technologieën als het gaat om leren en opleiden. Is er sprake van substitutie (bestaande leer- en opleidingsprocessen beter, sneller efficiënter maken) of is er sprake van innovatie (bieden van mogelijkheden voor leren en opleiden die voorheen niet mogelijk waren)? - Is er wel echt sprake van een toegevoegde waarde van deze nieuwe technologieën voor leren en opleiden? Of is het vooral retoriek? En zoja, waar blijkt die toegevoegde waarde concreet uit?

3.2. Eisen stuk • Bondige, sprekende en zo mogelijk prikkelende titel (max. 5 woorden). Boven- of ondertitel van maximaal 7 woorden. • Lengte in tekens incl. spaties (te vinden door de functie ‘woorden tellen’ in Word te gebruiken, in het menu Extra): maximaal 33.000 We hanteren een maximale lengte van 10 pagina’s voor artikelen, dit om een zo breed mogelijk aanbod van artikelen in elke editie te kunnen bieden. • Intro van maximaal 100 woorden, kan gebruikt worden voor een beknopte probleemstelling, maar is vooral goed om de belangstelling van de lezer op te wekken. • Tussenkopjes: maak deze zo prikkelend mogelijk. Niveau 1 maximaal 5 woorden, niveau 2 maximaal 7 woorden