NARKOMANIA WŚRÓD MŁODZIEŻY

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NARKOMANIA WŚRÓD MŁODZIEŻY by Mind Map: NARKOMANIA WŚRÓD MŁODZIEŻY

1. I Rozwój narkomani w Polsce

2. II Wpływ narkotyków na organizm nastolatka

2.1. 2.1 wpływ narkotyków na układ krwionośny

2.2. 2.2 Wpływ narkotyków na układ oddechwy

2.3. 2.3 Wpływ narkotyków na układ pokarmowy

3. III Rodzaje narkotyków

3.1. 3.1 Konopie

3.2. 3.2 Amfetaminy

3.3. 3.3 LSD

3.4. 3.4 Ecstasy

4. IV Metodologia badań własnych

4.1. 4.1 Cel i przedmiot badań

4.2. 4.2 Hipotezy badawcze

4.3. 4.3 Metody badawcze