academic development involving educational technology

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
academic development involving educational technology by Mind Map: academic development involving educational technology

1. self-study materials

1.1. teaching methods

1.1.1. mobile teaching methods: http://www.kuleuven.be/onderwijs/onderwijstechnologie/mobiel_leren/mobiel_leren

1.1.2. flipped classroom: https://www.kuleuven.be/onderwijs/werkvormen/activeren_studenten/flipped-classroom/flipped-classroom

1.1.3. ICT tools for collaborative learning: https://www.kuleuven.be/onderwijs/werkvormen/samenwerkend_leren/ICT_tools_voor_samenwerkend_leren

1.2. (new) educational concepts

1.2.1. blended learning: http://associatie.kuleuven.be/p/multicampusonderwijs/types/blended_learning

1.2.2. open education: http://www.kuleuven.be/onderwijs/werken_opo/oo

1.2.3. virtual mobility: http://www.kuleuven.be/onderwijs/werken_opo/virtuele-mobiliteit

1.2.4. MOOCs

1.2.4.1. http://www.kuleuven.be/mooc

1.2.4.2. online EdX course 'how to design a MOOC'

1.3. technology use

1.3.1. video in education: http://www.kuleuven.be/onderwijs/onderwijstechnologie/video_in_onderwijs/videoproductie

1.3.2. video communication: https://admin.kuleuven.be/icts/services/skype/videocomm

1.3.3. knowledge clips: http://www.kuleuven.be/onderwijs/onderwijstechnologie/kennisclips/kennisclips

1.3.3.1. screencasting: http://www.kuleuven.be/onderwijs/onderwijstechnologie/kennisclips/screencasting/screencasting

1.3.4. lecture recordings: http://www.kuleuven.be/onderwijs/onderwijstechnologie/lesopnames/lesopnames

1.3.5. streaming media service Videolab: https://www.kuleuven.be/onderwijs/onderwijstechnologie/video_in_onderwijs/postproductie/distributieopvideolab/videolab

1.3.6. digital voting systems: http://www.kuleuven.be/onderwijs/onderwijstechnologie/stemsystemen/digitale-stemsystemen

1.3.7. educational apps: http://www.kuleuven.be/onderwijs/onderwijstechnologie/mobiel_leren/educatieve_apps_20140326

1.3.8. Toledo

1.3.8.1. guide for teachers (closed wiki)

1.3.8.2. online knowledge base for teachers: http://blog.associatie.kuleuven.be/toledo2know/

1.3.8.3. didactical tips: http://toledo.kuleuven.be/docs/2013-aandachtspunten-toledo-gebruik-definitief.pdf

2. courses

2.1. Video in onderwijs

2.1.1. Werk je al met video in je onderwijs of denk je hiermee te starten? Tijdens deze opleiding bekijken we hoe video jouw onderwijspraktijk kan versterken. We staan stil bij de specifieke eigenschappen van multimedia. Verder gaan we in op de belangrijkste rollen die video kan vervullen binnen de leeromgeving aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. We lichten ook de kenmerken van een goede educatieve video toe.

2.2. Blended leren in jouw OPO

2.2.1. Ben je benieuwd wat ‘blended leren’ precies inhoudt en zou je meer te weten willen komen over mogelijke tools hiervoor? Of maak je al (veel) gebruik van technologie in je onderwijs? Wil je dit optimaliseren? In deze online module maken we je wegwijs in het thema. Facultatief kan je je ook aanmelden voor een ondersteunend contactmoment, waarin begeleiders je verder helpen met je vragen.

3. workshops

3.1. Basisopleiding 'zelf kennisclips maken'

3.1.1. In deze workshop bekijken we drie veel gebruikte formats voor kennisclips: de “talking head”, de screencast en opnames gemaakt met behulp van een grafisch tablet. We leggen uit waarom je kiest voor een bepaald format en laten je kennismaken met tools en software waarmee je snel zelf aan de slag kan.

3.2. Verdiepende opleiding "Zelf kennisclips maken: de talking head van A tot Z"

3.2.1. Tijdens deze opleiding gaan we dieper in op alle aspecten die van belang zijn bij het maken van een talking head (d.i. de opname van een spreker die direct in de camera kijkt). We leggen uit hoe je de voorbereiding aanpakt en hoe je best voor de camera staat. Je leert zelf het beschikbare opnamemateriaal te gebruiken en de opnames te monteren tot een mooi eindproduct.

3.3. Verdiepende opleiding "Zelf kennisclips maken: screencasting van A tot Z"

3.3.1. Tijdens deze workshop bekijken we screencasting als een manier om kennisclips te produceren. Screencasts zijn opnames van een computerscherm met een voice-over. We leggen uit wat de kenmerken zijn van een goede screencast en hoe je de opname het best voorbereidt. Daarna leer je hoe je de screencasting software Camtasia gebruikt.

3.4. Flipped classroom & Toledo: een kennismaking

3.4.1. Wil je dat studenten de lessen voorbereiden zodat je de contactmomenten kan gebruiken voor interactie en discussie, toepassing en verdieping? In deze workshop bekijken we concreet hoe Toledo ingezet kan worden om studenten te ondersteunen bij een voorbereidende opdracht.