Centrale områder i fy/ke

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Centrale områder i fy/ke by Mind Map: Centrale områder i fy/ke

1. Fysik

2. Kemi

3. Atom

3.1. model

3.2. kernepartikler

3.3. ladninger

3.4. skaller

3.5. ...?

4. Ion

4.1. et atom, der har afgivet eller optaget en eller flere elektroner

4.1.1. Er der overskud af positiv eller negativ ladning?

4.2. Oktetregel (dublet)

4.3. De afgiver eller optager elektroner i yderste skal

4.4. Simple ioner

4.5. Sammensatte ioner

4.6. ...?

4.7. Man kan 'gå på jagt' efter ioner på forskellige måder = kemisk analyse

4.8. er det, der leder strømmen, når strøm går gennem en væske og ved elektrolyse

5. Det Periodiske System

5.1. Organiseret efter størrelse

5.2. atomnummer = protontal

5.3. elektroner i skaller

5.4. perioder = antal skaller

5.5. hovedgrupper = antal elektroner i yderste skal

5.6. metaltrappe

5.7. ...?

6. isotop

6.1. forskellige varianter af samme grundstof

6.2. det er neutrontallet, der varierer

6.3. protontal konstant

6.4. nogle af dem er radioaktive

7. Radioaktiv stråling

8. Kernekort

8.1. oversigt over de forskellige varianter af grundstofferne, altså de forskellige isotoper

8.2. Man kan se hvilke der er ustabile og dermed radioaktive

8.3. Man kan følge radioaktive henfald

8.4. protontallet på y-aksen

8.5. lidt forskelligt om det er atommassen eller neutrontallet på x-aksen

9. Syre

9.1. afgiver H+

9.2. stærk / svag

9.3. pH under 7

9.4. kan fortyndes

9.5. ætser metaller (hvilket kan virke som en neutralisation

9.6. Hvor finder vi dem?

10. Base

10.1. Optager H+

10.2. pH over 7

10.3. indeholder baseionen OH-

11. pH

11.1. afhænger af antallet af H+

11.2. skala fra 1-14

11.3. forskellige indikatorer kan vise

12. Neutralisation

12.1. man kan neutralisere på flere måder

12.2. syre / base

12.2.1. H+ fra syren og OH- fra basen danner sammen vand metalionen fra basen og syreresten fra syren danner et salt

12.3. Syre + metal

12.3.1. H+ i syren optager en elektron fra metallet og bobler op som H2  metal-ionen går sammen med syrerestionen og danner et salt

13. Kemisk analyse

13.1. forskellige prøver, fx nitratprøve, chloridprøve

13.2. flammeprøver

13.3. pH-værdi

14. Lys

15. Magnetisme

16. Elektromagnetisme

17. Induktion

18. Transformation

19. Energiproduktion

20. Vekselstrøm

20.1. sinuskurve

20.2. frekvens, periode

21. Salte

21.1. iongitter

21.1.1. opløses i vand

21.1.2. nogle salte kan smeltes

21.2. ionbinding

21.2.1. elektrisk tiltrækning mellem to ioner skaber bindingen

21.3. Der findes mange salte

21.4. består af en metalion og en syrerestion

21.5. køkkensalt er NaCl

22. Organisk kemi

22.1. indeholder C, H og O

22.2. 'levende kemi'

22.3. Elektronparbinding

22.3.1. to atomer deler et elektronpar og det skaber bindingen

22.4. stregformel

23. Gødning

24. Du bliver hvad du spiser

24.1. Kulhydrat

24.2. protein

24.3. fedt