ЕНЕРГЕТИК

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ЕНЕРГЕТИК by Mind Map: ЕНЕРГЕТИК

1. ПОВИНЕН ВМІТИ

1.1. 1. Керувати науково-технічною та технологічною підготовкою енергозабезпечення підприємства

1.2. 2. Організовувати технічно правильну експлуатацію і своєчасний ремонт енергетичного та природоохоронного устаткування та енергосистем, безперервне забезпечення виробництва електроенергією, парою, газом, водою та іншими видами енергії, контроль за раціональними витратами енергетичних ресурсів на підприємстві, послідовне додержання режиму енергозбереження та економії

1.3. 3. Керувати плануванням та організацією роботи енергетичних цехів та господарств, розробленням графіків ремонту енергетичного устаткування та енергомереж, планів виробництва та споживання підприємством електроенергії, технологічного палива, пари, газу, води, стисненого повітря, норм витрат і режимів споживання всіх видів енергії

1.4. 4. Забезпечувати складання заявок та необхідних розрахунків до них на придбання енергетичного устаткування, матеріалів, запасних частин, на відпускання підприємству електричної та теплової енергії і приєднання додаткової потужності до енергозабезпечуючих підприємств, розроблення заходів щодо зниження норм витрат енергоресурсів, упровадження нової техніки, яка забезпечує надійну, економну та безпечну роботу енергоустановок, а також підвищення продуктивності праці

2. ПОВИНЕН ЗНАТИ

2.1. 1.Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації енергетичного обслуговування підприємства

2.2. 2.Профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства

2.3. 3.Перспективи його розвитку, основи технології виробництва продукції підприємства

2.4. 4. рганізацію енергетичного забезпечення виробництва в галузі та на підприємстві

2.5. 5. Систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації устаткування

2.6. 6. Виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи енергетичного устаткування, енергоспоживаючих установок, правила їх експлуатації

2.7. 7. Порядок і методи планування роботи устаткування та проведення ремонтних робіт

2.8. 8. Положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації; правила приймання і здавання устаткування після монтування і ремонту

2.9. 9. Екологічне законодавство; вимоги раціональної організації праці під час експлуатації, ремонтування і модернізації енергетичного устаткування

3. ВИМОГИ ДО ЕНЕРГЕТИКА

3.1. 1. Повна  вища освіта відповідного напряму   підготовки   (магістр,   спеціаліст)    та    підвищення кваліфікації

3.2. 2. Стаж  роботи  за  професією  інженера-енергетика  I категорії - не менше 2 років

4. КОРИСНІ РЕСУРСИ

4.1. 1. Завдання, обов'язки

4.2. 2. Про роботу енергетика

4.3. 3. Про професію а також хто такий енергетик

4.4. 4. Хто такий енергетик відео

4.5. 5. Презентація на тему: "Енергетика"

4.5.1. презентація