Практика PR у видавничій справі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Практика PR у видавничій справі by Mind Map: Практика PR у видавничій справі

1. Змістовий модуль 1. Особливості РR-заходів у видавничій справі

1.1. Лекція № 1. Організація і проведення РR-заходів у видавничій справі

1.2. Практичне заняття № 1. Загальна характеристика РR-заходів

1.3. Практичне заняття № 2. Висвітлення РR-заходів видавництва у ЗМІ Завдання

1.4. Практичне заняття № 3. Створення прес-пакету для висвітлення РR-заходів видавництва у ЗМІ Завдання

1.5. Практичне заняття № 4. Основні вимоги до організації та проведення прес-конференції

1.6. Практичне заняття № 5. Створення алгоритму підготовки і проведення брифінгу Завдання

1.7. Практичне заняття № 6. Підготовка і проведення презентації як PR-заходу Завдання

1.8. Самостійна робота 1. Відвідування спеціальної події з видавничої галузі Завдання

1.9. Самостійна робота 2. Висвітлення РR-заходів видавництва у ЗМІ Завдання

1.10. Самостійна робота № 3. Створення прес-пакета

1.11. Самостійна робота № 4. Організація і проведення прес-конференції

1.12. Самостійна робота № 5. Підготовка і проведення брифінгу

1.13. Самостійна робота № 6. Підготовка і проведення презентації

1.14. Модульна контрольна робота № 1

2. Змістовий модуль 2. Організація і проведення РR-заходів видавництва

2.1. Практичне заняття № 7. Спеціалізовані події

2.2. Практичне заняття № 8. Книжкова виставка та ярмарка як комунікаційний феномен

2.3. Практичне заняття № 9. Визначення прес-туру як виду спеціальних подій

2.4. Практичне заняття № 10. Спонсорські заходи у видавничій справі

2.5. Практичне заняття № 11. Проведення літературних конкурсів

2.6. Практичне заняття № 12. Проведення ділових і представницьких заходів

2.7. Практичне заняття № 13. Неформальні PR-заходи

2.8. Тема 7. Проведення автограф-сесії

2.9. Тема 8. Участь видавництва у книжковій виставці

2.10. Тема 9. Прес-тур як вид спеціальних подій

2.11. Тема 10. Участь видавництва у спонсорських заходах

2.12. Тема 11. Проведення літературних конкурсів

2.13. Тема 12. Флеш-моб як неформальний PR-захід

2.14. Модульна контрольна робота № 2

3. Іміджмейкінг Змістовий модуль 3. Особливості іміджмейкінгу у видавничій галузі

3.1. Лекція № 1. Іміджмейкінг у видавничій галузі

3.2. Практична робота № 1. Іміджмейкінг: сутність, основні принципи

3.3. Практична робота № 2. Інструментарій іміджології

3.4. Практична робота № 3. Вимоги до побудови іміджу

3.5. Практична робота № 4. Персональна іміджологія

3.6. Практична робота № 5. Створення ділової репутації й іміджу

3.7. Практична робота № 6. Імідж і репутація видавничої організації

3.8. Самостійна робота № 1. Розбудова іміджу залежно від об’єкта іміджмейкінгу

3.9. Самостійна робота № 2. Інструментарій іміджології

3.10. Самостійна робота № 3. Вимоги до побудови іміджу

3.11. Самостійна робота № 4. Персональна іміджологія

3.12. Самостійна робота № 5. Фірмовий стиль як носій іміджу видавничої організації

3.13. Модульна контродьна робота № 3

4. Підсумковий контроль (комплексний іспит)