Kathøjs impact cycle

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kathøjs impact cycle by Mind Map: Kathøjs impact cycle

1. Indsamling af evidens

1.1. 1.1Evidensindsamling

1.1.1. Hvad vil jeg undersøge

1.1.2. Hvordan indsamler jeg evidens

1.2. 1.2 Udsagn om evidensgrundlaget

1.3. 1.3 Fokusområder

2. Fokusspørgsmål

2.1. I hvilket omfang er mine elevers evalueringskompetence synligt lærerende elever

2.2. Hvad tænker mine elever om læring og hvordan vi lærer

2.3. Hvilken effekt har jeg på alle mine elever

3. Trin 1. Hvad er mine elevers læringsbehov

4. Trin 2. Hvad er mine læringsbehov i relation til disse elevers læringsbehov.

5. Trin 3. Planlægning og gennemførelse

6. Trin 4. Udsagn om effekt

7. 3.1-2-3

7.1. 3.1 Identifikation af nødvendige ændringer

7.1.1. Mig

7.1.2. Eleverne

7.1.3. Familier

7.2. 3.2 SMART +ER målsætning og opfølgning

7.2.1. Målbart, Ambitiøst, Relevant, tidsbaseret + Evaluere og Re-evaluere

7.3. 3.3 Gennemførelse

7.3.1. Hvad skal jeg gøre

7.3.2. Analyse /refleksion

8. Metoder til indsamling af evidens

8.1. Videodagbog

8.2. Plakater

8.3. Beskrivende skrivning

8.4. Skriftlige svar

8.5. Elevfokusgrupper

8.6. Elevinterviews

8.7. Walkthroughs

8.8. VL evidence-gathering plan