stockholm.sverok.se

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
stockholm.sverok.se by Mind Map: stockholm.sverok.se

1. Tillgänglighet

1.1. sökfunktion

1.1.1. Även om ord inte står på sidan, men saker kallas något ska det gå och söka på det. ('renseriet' och 'kansliet' ska ge samma effekt)

1.2. Navigation

1.2.1. Välldokumenterat

1.2.2. Inga bilder

1.2.3. Fungera med CSS avstängt

1.2.4. Fungera utan Script

1.2.5. Länka inte till sidan man är på

1.2.6. Se till att det finns brödsmulor så man kan hitta tillbaka

1.3. Språk

1.3.1. Det heter Startsida.

1.3.2. Skriv korrekt svenska etc

1.3.3. Använd <abbr> och Acronym

1.3.4. Använd <blockquote> och <q> för att markera citat

1.4. Startsidan ska presentera sidan!

1.5. Innehåll

1.5.1. Innehållsöversikt

1.5.2. A-Ö Funktion

1.5.3. sidkarta

1.6. CSS

1.6.1. Använd externa .CSS

1.6.2. Följ en standard, validera sidan

1.6.3. Sidan ska fungera även utan .CSS

1.6.4. CSS ska använda relativa element

1.6.5. Print CSS

1.7. Design

1.7.1. Inga tabeller

1.7.2. Flexibilitet med typsnitt etc

1.7.3. Inga frames (ingen nyhet? )

1.7.4. Färger ska inte användas allena för funktioanlitet

1.7.5. Använd metadata

1.7.6. Breda klickbara ytor

1.7.7. Inga pluggin program för funktionalitet

1.7.8. Bakåtknappaen ska Fungera

1.7.9. Alla redirects på serversidan

1.7.10. Grupera sidan

1.7.11. Ingen rörelse på hemsidan

1.7.12. Egen 404-sidan

1.7.13. Listor ska använda listelement

1.8. Tester

1.8.1. Testa i Lynx och andra textbaserad webbläsare

1.8.2. Gå igenom WCAG checklistan (http://www.w3.org/TR/WCAG10/full-checklist.html)

1.8.3. Testa designen emot användare under processen

1.9. Länksaker

1.9.1. Alla URL:er bokmärksbara

1.9.2. Telefonummer ska använda <a href='tel:xxxxxxx'>

1.10. Input

1.10.1. Sidan ska fungera även med alterntiva inmatningsvarianter

1.10.2. Snabbkommandon ska fungera och kunna samarbeta med hjälpmedel

1.10.3. Följ standardförslagen på snabbkommandon

1.10.4. Logisk tabordning

1.11. Tabeller

1.11.1. När de behövs

1.11.2. Kolummer och rader, klara gränser, bakgrundsfärger.

1.11.3. Rubriker framhävas så man ser skillnad från data.

1.11.4. Använd <abbr> osv så att förkortningar inte läses upp av skärmläsare.

1.12. Formulär

1.12.1. Få och relevanta frågor (input fält)

1.12.2. * tecken för att markera relevanta fält, säg till i förväg

1.12.3. Grupera dem

1.12.4. Följ standarder

1.12.5. Kontrollera fält (på både klientsida och serversida, eller bara på serversida. Inte bara på klientsida)

1.12.6. Ingen CSS förändring av formulär

1.12.7. Ingen grafik i knapppar

1.12.8. Säg exakt vad knappar gör

1.13. Grafik

1.13.1. Alt taggar på bilder som inte är dekorativa

1.13.2. Använd longdesc

1.13.3. Dekorativa bilder ska ha alt=''

2. Sidor

2.1. Start (nyheter) (Main)

2.1.1. På gång

2.1.1.1. Pågående projekt

2.1.1.2. Kalendarium

2.1.1.3. Nyheter

2.1.1.3.1. Arkiv

2.1.1.4. Blogg RSS

2.1.1.4.1. http://sverok.blogspot.com

2.1.2. Mailinglistaanmälan

2.1.3. Reklam

2.1.4. Kontakt

2.2. Om distriktet

2.2.1. Styrelsen

2.2.1.1. Presentation

2.2.1.2. Kontaktuppgifter

2.2.1.3. Vad gör styrelsen

2.2.2. Valberedning

2.2.2.1. Vad gör valberedningen

2.2.2.2. Presentation

2.2.2.3. Kontaktuppgifter

2.2.3. Revisorer

2.2.3.1. Presentation

2.2.3.2. Vad gör revisorerna

2.2.3.2.1. New node

2.2.3.3. Kontaktuppgifter

2.2.4. Arbetsgrupper

2.2.4.1. Vad är en Arbetsgrupp

2.2.4.2. Befintliga

2.2.4.2.1. Kansligruppen

2.2.4.2.2. Hemsidegruppen

2.2.4.2.3. Flyttgruppen

2.2.4.2.4. Fortbildningsgruppen

2.2.4.2.5. Stadgegrupp

2.2.4.2.6. Tillgänglighetsgrupp

2.2.5. Historik

2.2.6. Engagera dig

2.2.6.1. Arbetsgrupper

2.2.6.2. Distriktet

2.2.6.3. Kansliet

2.2.6.4. Föreningar

2.2.6.5. Saknar du något? Starta Projekt!

2.3. Resurser

2.3.1. Kansliet

2.3.1.1. Hitta hit!

2.3.1.2. Bilder

2.3.1.3. Bokning

2.3.2. Prylar

2.3.3. Bidrag

2.3.3.1. Lokalbidrag

2.3.3.2. Evenemangsresor

2.3.3.3. Aktivitetsfond

2.3.3.4. Ansökan! (alla tre bidragen)

2.3.3.5. Rapport! (alla tre bidragen)

2.3.4. Tryckverkstan

2.4. Arkiv

2.4.1. zworq

2.4.1.1. prenumerera på

2.4.2. Protokoll

2.4.2.1. Mötessammanfattningar

2.4.3. Bildarkiv

2.4.4. Stadgar/Policydokument/Etc

2.4.5. Blanketter

2.5. Länkar

2.5.1. New node

2.5.1.1. New node

2.6. Forum

2.7. Föreningar

2.7.1. Föreningspresentationer

2.7.1.1. New node

2.7.1.1.1. New node

2.7.2. Lokaler

3. Funktioner

3.1. Kalender

3.2. Nyheter

3.3. Filarkiv

3.4. RSS

3.5. Bildarkiv

3.6. Formulär

3.7. WYSIWYG

3.8. New node