GESTIÓ D'UNA ORGANITZACIÓ EDUCATIVA COM LA NOSTRA EN EL SXXI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GESTIÓ D'UNA ORGANITZACIÓ EDUCATIVA COM LA NOSTRA EN EL SXXI by Mind Map: GESTIÓ D'UNA ORGANITZACIÓ EDUCATIVA COM LA NOSTRA EN EL SXXI

1. GESTIÓ OPERATIVA

1.1. Horaris

1.2. Espais

1.3. Personal Docent (Substitucions, dedicacions)

1.4. Alumnat (Participació, convivència)

1.4.1. Compartit

1.5. Representació institucional en actes

1.6. Calendari (activitats, sortides, dimecres tarda,viatges..)

1.7. GDP

1.8. COMUNICACIÓ

1.8.1. INTERNA. CLAUSTRE

1.8.2. DOCUMENTACIÓ PROCESSOS

1.8.3. DIFUSIÓ PROJECTE

1.9. Pla de Formació

1.10. Representació en àmbits de reflexió pedagògica (ciutat, Institució...)

1.10.1. Compartit

1.11. Seguiment de Projectes consolidats

1.11.1. Avaluació Habilitats i Actituds

1.11.2. PLA TAC (1x1)

1.11.3. Interioritat

1.11.4. PLC

1.11.5. Atenció a la diversitat

1.12. Treball en xarxa en investigacions educatives

1.13. PROGRAMACIÓ CURRICULAR (Material de suport, llibres...)

2. GESTIÓ ESTRATÈGICA

2.1. CANVIS CURRICULARS

2.1.1. AVALUACIÓ

2.1.1.1. Procés d'innovació

2.1.1.2. De l'alumnat

2.1.2. CONTINGUTS

2.1.2.1. IA

2.1.3. METODOLOGIA

2.1.3.1. Estona de lectura

2.1.3.2. Treball cooperatiu

2.1.3.3. EVA

2.2. CANVIS ORGANITZATIUS

2.2.1. HORARIS

2.2.2. ESPAIS (ARQUITECTURA)

2.2.3. EQUIPS

2.2.4. FUNCIONS I ROLS