Структура процесу соціального проектування індивідуальне завдання Крамар Наталії

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Структура процесу соціального проектування індивідуальне завдання Крамар Наталії by Mind Map: Структура процесу соціального проектування індивідуальне завдання Крамар Наталії

1. Що таке соціальне проектування?

1.1. Це – проектування соціальних процесів, явищ, технологій, якостей, яке завжди спрямоване на внесення змін в соціальне середовище людини

1.2. Це – теоретична і одночасно практична діяльність по впровадженню соціальних інновацій

2. Основні вимоги до технологій соціального проектування

2.1. Однозначність виконання операцій і процедур

2.1.1. Надійність результатів

2.1.1.1. Безпека і гнучкість впровадження

2.1.1.1.1. Можливість внесення коректив на кожному з етапів апробації

3. Загальнонаукові принципи соціального проектування

3.1. Ясність, яка сприяє однозначній розпізнаваності методу

3.1.1. Детермінованість – відсутність сваволі в застосуванні принципів, відповідних даному методу

3.1.1.1. Спрямованість – підпорядкованість певній меті, задачі

3.1.1.1.1. Результативність – здатність забезпечувати крім запланованих результатів інші, не менш важливі

4. Види соціального проектування

4.1. Соціально-економічне проектування

4.1.1. Соціально-політичне проектування

4.1.1.1. Соціокультурне проектування

4.1.1.1.1. Соціально-педагогічне проектування

5. Види технологій і технологічних стратегій соціального проектування

5.1. Технології соціального проектування

5.1.1. Рутинні технології, що характеризуються малою наукоємністю

5.1.1.1. Інноваційні технології, що спираються на ґрунтовні наукові розробки

5.2. Технологічні стратегії соціального проектування – визначаються конкретною проектною ситуацією

5.2.1. Лінійна стратегія – для проектування взаємопов’язаних послідовних дій

5.2.1.1. Розгалужена стратегія – для проектування багатоваріантної та альтернативної діяльності

5.2.1.1.1. Циклічна стратегія – для проектування циклічно повторюваних дій

6. Алгоритми процесу соціального проектування

6.1. Алгоритм розробки соціального проекту

6.1.1. Ініціація проекту

6.1.1.1. Визначення мети і задач проекту

6.1.1.1.1. Визначення сильних і слабких сторін об'єкта в досягненні поставленої мети на момент розробки проекту

6.2. Алгоритм управління проектом

6.2.1. Визначення ресурсного забезпечення проекту

6.2.1.1. Організація роботи з впровадження у діяльність установи відпрацьованих технологій

6.2.1.1.1. Контроль виконання кожного етапу з реалізації проекту

6.3. Алгоритм завершення проекту

6.3.1. Детальний аналіз досягнутих результатів

6.3.1.1. Визначення подальших перспектив проекту

6.3.1.1.1. Впровадження у діяльність напрацьованих технологій

7. Інформаційні технології в соціальному проектуванні

7.1. Підготовчий етап

7.1.1. Інтернет-технології

7.1.1.1. Текстові, табличні процесори

7.1.1.1.1. Редактори обробки зображень

7.2. Етап розробки соціального проекту

7.2.1. Тестові технології

7.2.1.1. Бази даних, електронні таблиці

7.2.1.1.1. Програми сортування

7.3. Етап управління проектом

7.3.1. Пакети прикладних програм

7.3.1.1. Програми статистичного аналізу

7.3.1.1.1. Дистанційні технології обробки даних

7.4. Етап впровадження результатів проекту

7.4.1. Презентації

7.4.1.1. Електронні публікації

7.4.1.1.1. Дистанційні навчальні курси