Структура процесу соціального проектування(індивідуальне завдання студента групи СПб-2-15-4.0д Ко...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Структура процесу соціального проектування(індивідуальне завдання студента групи СПб-2-15-4.0д Конопацької Юлії Володимирівни) by Mind Map: Структура процесу соціального проектування(індивідуальне завдання студента групи СПб-2-15-4.0д Конопацької Юлії Володимирівни)

1. Алгоритми процесу соціального проектування.

1.1. Алгоритм розробки соціального проекту.

1.1.1. Ініціація проекту.

1.1.2. Визначення мети і задач проекту.

1.1.3. Визначення сильних і слабких сторін проекта в досягненні , поставленої мети на момент розробки проекту.

1.1.4. Визначення необхідності проекту.

1.1.5. Визначення основних принципів реалізації проекту.

1.1.6. Опис суті соціальної технологіїю

1.1.7. Визначення життєвого циклу проекту.

1.1.8. Розробка критеріїв результативності проекту.

1.1.9. Захист проекту.

1.2. Алгоритм управління пректом.

1.2.1. Визначення ресурсного забезпечення проекту.

1.2.2. Організація роботи з впровадження у діяльність установи відповідних технологій.

1.2.3. Контроль виконання кожного етапу з реалізації проекту.

1.2.4. Аналіз результатів реалізації кожного етапу проекту.

1.2.5. Внесення корективи у плани реалізації проекту.

1.3. Алгоритм завершення проекту.

1.3.1. Детальний аналіз досягнених результатів.

1.3.2. Визначення подальших перспектив проекту.

1.3.3. Впровадження у діяльність напрацьованих технологій.

1.3.4. Навчання фахівців для реалізації проекту.

2. Види технологій і технологічних стратегій соціального проектування.

2.1. Технології соціального проектування.

2.1.1. Рутинні технології , що характеризуюця малою наукоємкістю.

2.1.2. Інноваційні технології , що спираютьця на грунтовні наукові розробки.

2.2. Технологічні стратегії соціального проектування-визначаються конкретною проектною ситуацією.

2.2.1. Лінійна стратегія-для проектування послідовних дій.

2.2.2. Розгалужена стратегія-для проектування багатоваріантної та альтернативної діяльності.

2.2.3. Циклічна стратегія-для проектування циклічно повторюваних дій.

2.2.4. Адаптична стратегія-передбачає лише початкову проектну дію , а вибір наступних залежить від результатів попередніх дій.

2.2.5. Узагальнена стратегія-має універсальні властивості , поєднуючи інші стратегії.

3. Загальнонаукові принципи соціального проектування.

3.1. Ясність , яка сприяє однозначній розпізнаваності методу.

3.2. Детермінованість- відсутність сваволі у використанні принципів , відповідних даних методу.

3.3. Спрямованість-підпорядкованість певній меті , задачі.

3.4. Результативність-здатність забезпечити крім запланованих результатів інші , не менш важливі.

3.5. Надійність-здатність з більшою ймовірністю забезпечувати отримання вихідного результату.

3.6. Економічність-здатність давати результат з найменшими витратами часу і коштів.

4. Основні вимоги до технології соціального проектування.

4.1. Однозначність використання операцій і процедур.

4.2. Надійність результатів.

4.3. Безпека і гнучкість впровадження.

4.4. Можливість внесення коректив на кожному етапі апробації.

4.5. Можливість їх мультиплікації.

5. Види соціального проектування.

5.1. Соціально-економічне.

5.2. Соціально-політичне.

5.3. Соціокультурне.

5.4. Соціально-педагогічне.

5.5. Соціально-медичне.

6. Соціальне проектування-це проектування соціальних процесів , явищ , технологій , якостей , яке завжди спрямоване на внесення змін в соціальне середовище людини;це теоретична і одночасно практична діяльністьпо впровадженню соціальних інновацій.

6.1. Add a sibling idea by hitting ENTER

6.2. This is a sibling idea

6.3. Add a child idea by hitting TAB

6.3.1. This is a child idea

6.3.2. Choose icons and images to decorate your mind map

6.4. Connect topics with the arrow tool in the upper left corner of your screen

6.5. Add links, tasks or files to your topics, using the widgets in the sidebar

6.6. Change your map layout by opening the layout options in the upper left corner of your screen

6.7. Advanced

6.7.1. Open the Theme menu from the bottom of your map editor to change your map theme

6.7.2. Create a presentation of your mind map by clicking the presentation icon in the bottom left corner of your screen

6.7.2.1. Simply hold down COMMAND i.e. CTRL and Click & Drag to create a slide for one or multiple topics

6.7.2.2. Set transitions for your slides

6.7.2.3. Click "Start Slideshow" to view your presentation

6.7.3. Open the Sharing Settings from the bottom of your map editor to share the map with a friend or publish it to the web

6.7.3.1. You can share your map with anyone via email

6.7.3.2. You can publish your map and enable anyone with an internet access to find it

6.7.3.3. You can embed your map on a blog or website

7. Інформаційні технології в соціальному проектуванні.

7.1. Підготовчий етап.

7.1.1. Інтернет технології.

7.1.2. Текстові , табличні процесори.

7.1.3. Редактори обробки зображень.

7.1.4. Засоби муьтимедія.

7.2. Етап розробки соціального проекту.

7.2.1. Текстові технології.

7.2.2. Бази данних , електронні таблиці.

7.2.3. програми сортування.

7.2.4. Засоби побудови таблиць , графіків , діаграм.

7.2.5. Презентації.

7.3. Етап управління проектом.

7.3.1. Пакети прикладних програм.

7.3.2. Програми статичного аналізу.

7.3.3. Дистанційні технології обробки даних.

7.4. Етап впровадження результатів проекту.

7.4.1. Презентація.

7.4.2. Електронні публікації.

7.4.3. Дистанційні навчальні курси.

7.4.4. Електронні підручники.

7.4.5. Сайти експерименту.

7.4.6. Інтернет-форуми.